Zmniejszyć lukę między karuzeli i paginacji - reagują-native przystawki karuzelę

głosy
0

Jestem nowy z reagują-rodzimy tak po prostu grając z komponentów i bibliotek. Próbuję rozumiem ogólny układ i opcje stylizacji.

Mam problemy próbuje zmniejszyć lukę między karuzeli i paginacji. Próbowałem przy użyciu pozycjonowania bezwzględnego i margines negatywny, ale to nie wydaje się pomoc.

render() {
  return (
    <React.Fragment>
      <SafeAreaView forceInset={{ top: 'always' }} style={styles.app}>
        <View style={styles.header}>
          <Header />
        </View>
        <View style={styles.container}>
          <View style={styles.carousel}>
            <Text style={styles.pageTitle}>Featured</Text>
            <Carousel
              containerCustomStyle={{
                flexGrow: 0,
                paddingTop: 16,
                paddingBottom: 48,
              }}
              sliderWidth={screenWidth}
              itemWidth={screenWidth - 60}
              data={this.state.posts}
              renderItem={this._renderItem}
              hasParallaxImages={true}
              onSnapToItem={(index) => this.setState({ activeSlide: index }) }
            />
            { this.pagination }
          </View>
        </View>
      </SafeAreaView>
    </React.Fragment>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  app: {
    flex: 1,
    backgroundColor: 'white',
  },
  container: {
    flex: 1,
  },
  header: {
    flex: 0.1,
  },
  carousel: {
    flex: 0.5,
  },
  item: {
    width: screenWidth - 60,
    height: screenHeight / 4,
    shadowColor: #000,
    shadowOffset: {
      width: 0,
      height: 16,
    },
    shadowOpacity: 0.50,
    shadowRadius: 10,
    elevation: 16,
  },
  imageContainer: {
    flex: 1,
    marginBottom: Platform.select({ ios: 0, android: 1 }),
    backgroundColor: 'white',
    borderRadius: 25,
  },
  image: {
    ...StyleSheet.absoluteFillObject,
    resizeMode: 'cover',
  },
});

wprowadzić

Utwórz 02/12/2019 o 22:02
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more