Jak sprawdzić, czy pełnomocnik działa w js

głosy
0

Próbuję zrobić sprawdzania proxy javascript, daję na wejściu Pełnomocnik dane teleadresowe i sprawdza czy prac proxy.

Na razie napisałem tę funkcję

var checkProxy = function(id, ip, port, url, user, pass, callback) {

  let proxy_url;
  if (user){
    if (user != ''){
      proxy_url = `socks5://${user}:${pass}@${ip}:${port}`;
    }
  } else {
    proxy_url = 'socks5://' + ip + ':' + port;
    console.log(proxy_url)
  }


  var proxyRequest = request.defaults({
    proxy: proxy_url,
  });

  proxyRequest({url: url, timeout: 120000}, function(err, res) {
    var testText = 'content=Brum Brum ...';
    if( err ) {

      callback(id, ip, port, false, -1, err);
    } else if( res.statusCode != 200 ) {
      callback(id, ip, port, false, res.statusCode, err);
    } else if( !res.body ) {
      callback(id, ip, port, false, res.statusCode, regex problem + options.regex + .);
    } else {
      callback(id, ip, port, true, res.statusCode);
    }

  });
}

Ale gdy próbuję sprawdzić IP to daje błędne wyniki. I toke pełnomocnika z tej strony (pełnomocnik: 207.154.231.217:1080) i sprawdził go z funkcji, ale mam

Błąd: Ilość Pełnomocnik: 0, IP: 207.154.231.217, Port: 1080 STAN: -1, błąd: Błąd: gniazdo tuneli nie można było ustalić, bo = gniazdo rozłączyć

Czytałem, że jest to dla jakiejś auth wymagane, ale nie rozumiem dlaczego, jeśli to sprawdzić na tej stronie , strony powiedzieć, że prace proxy.

Utwórz 02/12/2019 o 22:02
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

Zainstalować socks5-http-clientmoduł i uruchomić ten kod

const request = require('request');
const Agent = require('socks5-http-client/lib/Agent');


var checkProxy = function (id, ip, port, url, user, pass, callback) {

  var proxyRequest = request.defaults({
    agentClass: Agent,
    agentOptions: {
      socksHost: ip,
      socksPort: port,
      socksUsername: user,
      socksPassword: pass
    }
  });

  proxyRequest({ url: url, timeout: 120000 }, function (err, res) {
    var testText = 'content="Brum Brum ..."';
    if (err) {

      callback(id, ip, port, false, -1, err);
    } else if (res.statusCode != 200) {
      callback(id, ip, port, false, res.statusCode, err);
    } else if (!res.body) {
      callback(id, ip, port, false, res.statusCode, "regex problem" + options.regex + ".");
    } else {
      callback(id, ip, port, true, res.statusCode);
    }

  });
}
Odpowiedział 06/12/2019 o 09:56
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more