Mocha / Chai TypeError: nie można odczytać właściwość „to” undefined

głosy
1

Więc mam tego super prosty test, który utrzymuje Chai braku powodów, których nie rozumiem. Tu jest mój kodu:

let chaiHttp = require('chai-http');
const helpers = require('../lib/helpers.js');
let chai = require('chai');

let should = chai.should();
chai.use(chaiHttp);

describe('Helper Functions', () => {
  it('it should return an array of objects that represent the URL parameters passed in', function() {
    const requestURL = {url: '/?designID=54w9G44aphaNHTvKg&labels=true&props=true'};
    let parameters = helpers.getQueryParameters(requestURL);

    (parameters).should.include.keys(['designID', 'labels', 'props']);
    (parameters.designID).should.be.eql('54w9G44aphaNHTvKg');
    (parameters.labels).should.be.eql('true');
    (parameters.props).should.be.eql('true');
  });
});

Za każdym razem staram się testu pojawia się błąd TypeError: Cannot read property 'include' of undefined

Jeśli mogę wypowiedzieć się (parameters).should.include.keys(['designID', 'labels', 'props']);, eveything przechodzi. Nie mam pojęcia, co jest przyczyną tego ...

Kiedy console.log parametry, jest to obiekt zwrócony:

{
  designID: '54w9G44aphaNHTvKg',
  labels: 'true',
  props: 'true'
}
Utwórz 02/12/2019 o 22:04
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more