Google Cloud Speech to Text nie ma wyjścia

głosy
0

Nie mogę zrozumieć, dlaczego nie ma wyjścia z tego wniosku. I załadowany 44100Hz mp3 do tego. Jest to wysyła pusty obiekt przez dd (). Nie sądzę, żeby jej nic wspólnego z poświadczeniami. Jako IV włączona API z konsoli Google Cloud.

      $speech = new SpeechClient([
        'credentials' => storage_path(app/compute/google/cloud/service_accounts/keys/key1.json),
      ]);      $file = file_get_contents($options[input_url]);


      // change these variables if necessary
      $encoding = AudioEncoding::LINEAR16;
      $sampleRateHertz = 44100;
      $languageCode = 'en-US';
      // get contents of a file into a string

      // set string as audio content
      $audio = (new RecognitionAudio())
        ->setContent($file);

      // set config
      $config = (new RecognitionConfig())
        ->setEncoding($encoding)
        ->setSampleRateHertz($sampleRateHertz)
        ->setLanguageCode($languageCode);

      $response = $speech->recognize($config, $audio);

      dd(($response->serializeToJsonString()));

      foreach ($response->getResults() as $result) {
          $alternatives = $result->getAlternatives();
          $mostLikely = $alternatives[0];
          $transcript = $mostLikely->getTranscript();
          $confidence = $mostLikely->getConfidence();
          $this->info('Transcript: %s' . PHP_EOL, $transcript);
          $this->info('Confidence: %s' . PHP_EOL, $confidence);
      }


  }
Utwórz 13/01/2020 o 22:05
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more