PHP ostrzegawczy, Uwagi i przetwarza błąd podczas dodawania do tablicy w pętli Wordpress

głosy
0

I naprawdę może zrobić z jakiejś pomocy roboczej, gdzie mam pójść źle. Próbuję dodać zmienne do tablicy, a następnie json_encode tej tablicy, aby zapisać w dB dla przypominając później, ale jego rzucania wszelkiego rodzaju błędów, ale nadal działa ?!

Błędy:

PHP Parse error: syntax error, unexpected '$ events_array' (T_VARIABLE), oczekując ')'

PHP Wskazówka: zmienna Undefined: event_cat_id w

PHP Wskazówka: Undefined index: w

(Wszystkie błędy występują w takiej samej liczbie linii z funkcją 2)

Funkcja 1 - Tworzy tablicę zdarzeń i zwrotów

function __create_events_array() {

  // Start clean $events array,
  $events_array = array();

  // Event category args
  $event_categories = get_categories( array(
      'orderby' => 'name',
      'taxonomy' => 'tribe_events_cat',
      'posts_per_page' => -1,
  ) );

  // Event category loop
  foreach ( $event_categories as $category ) {

    // Event Calendar Date Args
    $range_start = date('Y-m-d',strtotime('today midnight'));
    $get_event_args = array(
      'post_status'    => 'publish',
      'post_type'     => 'Tribe_Events',
      'posts_per_page'  => 1,
      'meta_key'     => '_EventStartDate',
      'orderby'      => '_EventStartDate',
      'order'       => 'ASC',
      'meta_query'    => array(
                array(
                'key' => '_EventStartDate',
                'value' => $range_start,
                'compare' => '>=',
                )
            ),

      'eventDisplay'=>'custom',
      //query events by category
      'tax_query' => array(
              array(
              'taxonomy' => 'tribe_events_cat',
              'field' => 'slug',
              'terms' => $category->slug,
              'operator' => 'IN'
              ),
      ));

    // Event calendar Date loop
    $get_events = null;
    $get_events = new WP_Query($get_event_args);

    if($get_events->have_posts()) : 
      while($get_events->have_posts()) : 
        $get_events->the_post();

        // Events to add to $events_array
        $events_to_add =array(
            'start_date' => tribe_get_start_date(),
            'end_date' => tribe_get_end_date(),
        );

        // add to $events_array
        $events_array[$category->term_id] = $events_to_add;

      endwhile;
    endif;

    wp_reset_query();
    wp_reset_postdata();

  }
  return $events_array;
}

Funkcja 2 - wywołanie zwracana tablica z funkcją 1 wybiera podpotok tablicę o identyfikatorze kategorii ($ event_cat_id])

function __sync_setup(){

  $events_array = __create_events_array();

  // Products to sync args
  $args = array(
    'post_type'   => 'product',
    'post_status' => array('publish', 'pending', 'draft', 'future', 'private'),
    //'nopaging' => false,
    'orderby' => 'ID',
    'order'  => 'DESC',
    //'parent' => array( 13, 14, 15 ),
    'posts_per_page' => -1,
    //'offset' => 3,

    'meta_query' => array(
            'relation' => 'and',
            array(
              'relation' => 'or',
                array(
                'key' => '_sku',
                'value' => 'sku1',
                'compare' => 'NOT LIKE',
                ),
              ),
            array(
              'relation' => 'or',
                array(
                'key' => '_sku',
                'value' => 'sku2',
                'compare' => 'NOT LIKE',
                ),
              ),
            array(
              'relation' => 'or',
                array(
                'key' => '_sku',
                'value' => 'sku3',
                'compare' => 'NOT LIKE',
                ),
              ),
            array(
              'relation' => 'or',
                array(
                'key' => '_sku',
                'value' => 'sku4',
                'compare' => 'NOT LIKE',
                ),
              ),
            array(
              'relation' => 'or',
                array(
                'key' => '_sku',
                'value' => 'sku5',
                'compare' => 'NOT LIKE',
                ),
              ),
            )
  );

  $the_query = new WP_Query( $args );

  // The Loop
  if ( $the_query->have_posts() ) {
    while ( $the_query->have_posts() ) {
      $the_query->the_post();
      global $product;

      // Get ID of current product
      $product_id = $product->get_id();
      // Get event category slug from product (custom field)
      $product_cat_slug = get_post_meta( $product_id, 'my_dates', true);
      // Get event cat term
      $event_cat_term = get_term_by('slug', $product_cat_slug, 'tribe_events_cat');
      // Get event cat id
      if ($event_cat_term) {
        $event_cat_id = $event_cat_term->term_id;
      }

      // Get Events to sync
      $events_to_sync = json_encode($events_array[$event_cat_id]); // Line that causes the errors and warnings

      //Get Current Product Events
      $existing_product_events = get_post_meta( $product_id, 'product_dates', true );


      // Check if custom field exists before loop
      if( !empty($product_cat_slug) ) {

        if ( str_ireplace( '\\', '', $events_to_sync) === $existing_product_events ) {

          //echo 'Matched - ' . $product->get_sku() . '<br>';
          // Update custom field with current date

        } else {
          update_post_meta( $product_id, 'product_dates', $events_to_sync );
          //echo 'Updated - ' . $product->get_sku() . '<br>';
        }
      } else {
        echo '<strong style=color:red;>No product date for - </strong>' . $product->get_sku() . '<br>';
      }

    }

  }

  /* Restore original Post Data */
  wp_reset_postdata();


}

skrypt nie działa prawidłowo, ale nadal nie wiem, im to robić poprawnie.

Dzięki za każdym wejściem.

Utwórz 13/02/2020 o 21:53
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more