Jak zainstalować JDBC do pracy w Java 8 na Debianie 10?

głosy
-1

Próbuję podłączyć się do bazy danych MySQL na Java 8 przy użyciu tego kodu, ale jestem coraz wyjątek tej klasy sterownika JDBC nie został znaleziony. Jakie jest rozwiązanie dla Debiana 10? java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver

import java.sql.*; 
class MysqlCon{ 
public static void main(String args[]){ 
try{ 
Class.forName(com.mysql.jdbc.Driver); 
Connection con=DriverManager.getConnection( 
jdbc:mysql://localhost:3306/sonoo,root,root); 
//here sonoo is database name, root is username and password 
Statement stmt=con.createStatement(); 
ResultSet rs=stmt.executeQuery(select * from emp); 
while(rs.next()) 
System.out.println(rs.getInt(1)+ +rs.getString(2)+ +rs.getString(3)); 
con.close(); 
}catch(Exception e){ System.out.println(e);} 
} 
} 
Utwórz 13/02/2020 o 21:55
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
1

Przy wywołaniu programu java z wiersza poleceń należy dodać dodatkowe Cp parametru lub -classpath z odniesieniem do pliku biblioteki słoik JDBC.

Przykład:

# Java directory 
export JAVA_DIR="/usr/java8_64"

# Classpath
export CLASSPATH="/usr/lib/mysql-connector-java.jar"

# Start application
${JAVA_DIR}/bin/java -jar <MY_JAR_FILE_NAME> -classpath ${CLASSPATH} 
Odpowiedział 13/02/2020 o 22:35
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more