NoClassDefFoundError: AmazonSNSClient w Java SDK

głosy
0

Mam błędu Class definicja nie odnaleziono, gdy próbuję kodu AWSSNSClient.This instancji nie jest uruchomiony w AWS Lambda swój system lokalny. Tu jest mój kodu Java

  18->  AmazonSNSClient snsClient = new AmazonSNSClient(credentials);
    snsClient.setRegion(Region.getRegion(Regions.));
    ObjectMapper Obj = new ObjectMapper();
    PublishRequest publishRequest = new PublishRequest();
    publishRequest.setTargetArn();
    publishRequest.setMessage();
    PublishResult publishResponse = snsClient.publish(publishRequest);

Moje pom.xml

<?xml version=1.0 encoding=UTF-8?>
<project xmlns=http://maven.apache.org/POM/4.0.0
  xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
  xsi:schemaLocation=http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.2.4.RELEASE</version>
    <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>com.cmds</groupId>
  <artifactId></artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name></name>
  <description>Demo project for Spring Boot</description>

  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>
  <dependencyManagement>
    <dependencies>
      <dependency>
        <groupId>com.amazonaws</groupId>
        <artifactId>aws-java-sdk-bom</artifactId>
        <version>1.11.379</version>
        <type>pom</type>
        <scope>import</scope>
      </dependency>
    </dependencies>
  </dependencyManagement>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
      <artifactId>spring-cloud-kubernetes-config</artifactId>
      <version>1.1.1.RELEASE</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.integration</groupId>
      <artifactId>spring-integration-flow</artifactId>
      <version>1.0.0.RELEASE</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-jms</artifactId>
      <version>5.2.3.RELEASE</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.amazonaws</groupId>
      <artifactId>amazon-sqs-java-messaging-lib</artifactId>
      <version>1.0.8</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.amazonaws</groupId>
      <artifactId>aws-java-sdk-sns</artifactId>
      <version>1.11.721</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
      <exclusions>
        <exclusion>
          <groupId>org.junit.vintage</groupId>
          <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
        </exclusion>
      </exclusions>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>

    </plugins>

  </build>

</project>

Dostałem następujący błąd, gdy Wykonuje kod Java

java.lang.NoClassDefFoundError: com / amazonaws / usług / SNS / AmazonSNSClient na com.cmds.booking.infrastructure.SNSService.publishMessage (SNSService.java:18)

Każda sprawa zależność? Gdzie mam pójść źle?

Utwórz 13/02/2020 o 21:57
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

I zbadali kod Java snippet na miarę moich możliwości i są dwa problemy, które mam zauważył:

(I) poniżej linii jest niekompletny:

snsClient.setRegion(Region.getRegion(Regions.));

i powinny być zmienione na:

snsClient.setRegion(Region.getRegion(Regions.US_EAST_1));

(Ii) Oświadczenie o następującej treści są nieaktualne:

new AmazonSNSClient(credentials) 

i

snsClient.setRegion(Region.getRegion(Regions.fromName(region)));

Zamiast tego, klienci usług AWS powinny być tworzone w następujący sposób:

Jeśli używasz poświadczeń plik następnie można użyć następujących:

BasicAWSCredentials basicAwsCredentials = new BasicAWSCredentials(AccessKey,SecretAccessKey);
AmazonSNS snsClient = AmazonSNSClient
          .builder()
          .withRegion(your_region)
          .withCredentials(new AWSStaticCredentialsProvider(basicAwsCredentials))
          .build();

Jeśli masz zamiar useInstanceProfileCredentialProvider następnie można użyć następujących:

AmazonSNS sns = AmazonSNSClientBuilder
        .standard()
        .withCredentials(new InstanceProfileCredentialsProvider(true))
        .build();

Więcej informacji można znaleźć w podręczniku programisty Java AWS

Mam nadzieję że to pomoże!

Odpowiedział 14/02/2020 o 13:24
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more