mina-sshd DEFAULT_IDLE_TIMEOUT

głosy
0

Limit czasu bezczynności domyślne połączenie SSH do wbudowanego serwera sshd (z apache) wynosi 10 minut, zgodnie z definicją w org.apache.ssh.common.FactoryManager

  /**
   * Default value for {@value #DISCONNECT_TIMEOUT} if none set
   */
  long DEFAULT_DISCONNECT_TIMEOUT = TimeUnit.SECONDS.toMillis(10L);

Przesłonić, że moje rozumienie od przeszukiwania internetu i przeżywa niektóre przykłady kodu było stworzenie IDLE_TIMEOUT na nową wartość. I zrobił to w moim kodu, który uruchamia wbudowany serwer ssh ...

  long newTimeOut = 3000000L;

  sshd = SshServer.setUpDefaultServer();
  Map<String, Object> props = sshd.getProperties();
  PropertyResolverUtils.updateProperty(sshd, FactoryManager.SOCKET_KEEPALIVE,true);
  PropertyResolverUtils.updateProperty(sshd, FactoryManager.IDLE_TIMEOUT, newTimeOut);
Neither of the updateProperty() method invocations helped with keeping the connection alive beyond 10 mins. Has anyone run into a similar issue and solved it ? Thanks!
Utwórz 13/02/2020 o 21:58
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more