HAProxy / Docker: 502 Bad bramki po uderzeniu pojemnik Docker działa Flask / React aplikację

głosy
0

Próbuję Dockerize a / aplikacji internetowej reagować kolbie przez łatwość rozwoju / współpracy, ale występują problemy z uzyskaniem właściwej reakcji ze strony aplikacji. Jestem w stanie uzyskać obraz zbudowany i uruchomiony serwer Kolba w pojemniku, ale problemy rzeczywiście uderzając go.

Używamy HAProxy do wniosków do przodu i wszystko działa poprawnie, gdy mam proxy i serwer WWW działa lokalnie. Problem jest coraz docker w mix. Wierzę, że musi to być problem mapowanie portów, ale jestem z pomysłów i czuję, że może brakować kluczowych subtelności HAProxy / dokowane. Plik proxy.cfg wygląda następująco (z zewnętrznych hostów nie załączone):

global
 maxconn 4096
 pidfile ~/tmp/haproxy.pid

defaults
 log global
 log 127.0.0.1 local0
 log 127.0.0.1 local1 notice
 mode http
 timeout connect 300000
 timeout client 300000
 timeout server 300000
 maxconn 2000
 option redispatch
 retries 3
 option httpclose
 option httplog
 option forwardfor
 option httpchk HEAD / HTTP/1.0


frontend dev
  bind *:8080 ssl crt ./proxy.pem

  acl allow_web path_beg /app/

  use_backend be_web if allow_web

backend be_web
 balance roundrobin
 server web_5000 localhost:5000

Dockerfile:

FROM node:10.6.0

RUN apt-get update
RUN apt-get install -y python-pip python-dev build-essential 

WORKDIR /usr/src/app

COPY ./package.json .
RUN npm install
COPY . .
RUN pip install -e ./server

CMD [npm, start]

doker-compose.yml:

version: 3

services:
  userportal:
    build: .
    volumes:
      - /usr/src/app/node_modules
      - .:/usr/src/app
    ports:
      - 5000:5000

Serwer Kolba wiąże się z portem 5000 stąd mapowania. Próbowałem zastępując adres IP pojemnik localhost(np 172.19.0.2:5000), ale tego samego rezultatu.

Uwaga HAProxy pracuje w swoim terminalu i nie jest wewnątrz pojemnika.

Utwórz 13/02/2020 o 21:59
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

Powinieneś znać swoje IP pojemnik z góry

docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' container_name_or_id

W pewnym momencie, jeśli chcesz używać HAProxy to będzie łatwiej zrobić to wewnątrz doker komponować się do zagadnień sieciowych avoir

Jeśli dont chcesz możesz spróbować: haproxy.conf

global
 maxconn 4096
 pidfile ~/tmp/haproxy.pid

defaults
 log global
 log 127.0.0.1 local0
 log 127.0.0.1 local1 notice
 mode http
 timeout connect 300000
 timeout client 300000
 timeout server 300000
 maxconn 2000
 option redispatch
 retries 3
 option httpclose
 option httplog
 option forwardfor
 option httpchk HEAD / HTTP/1.0


frontend dev
 bind 0.0.0.0:8080 ssl crt ./proxy.pem  // <-- change wildcard with 0.0.0.0
 acl allow_web path_beg /app/
 use_backend be_web if allow_web
 default_backend be_web         // <-- add this line

backend be_web
 balance roundrobin
 mode http
 option forwardfor            // <-- add this line
 option httpchk GET / HTTP/1.1      // <-- add this line
 server web_5000 userportal_1:5000 check // <-- change localhost to the nane of running container "userportal_1" or the IP if you get it

Dockerfile:

FROM node:10.6.0

RUN apt-get update
RUN apt-get install -y python-pip python-dev build-essential

WORKDIR /usr/src/app

COPY ./package.json .
RUN npm install
COPY . .
RUN pip install -e ./server

EXPOSE 5000 // <-- add this ine

CMD ["npm", "start"]

doker-compose.yml

version: "3"

services:
 userportal:
  build: .
  volumes:
   - /usr/src/app/node_modules
   - .:/usr/src/app
  ports:
   - "5000:5000"

Spróbuj podać swój HAProxy w Docker-compose.yml pomoże dużo

Odpowiedział 13/02/2020 o 22:56
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more