Android: Nie odbiera transmisje mediów przycisków

głosy
0

Staram się, aby moje app, w którym można zmienić działania, które zdarzają się, kiedy, na przykład, dwukrotnie naciśnij przycisk na słuchawki. Staram się robić to poprzez uzyskanie działania MediaButton i rodzaj nadpisane. Co prowadzi do mojego pierwszego pytania: czy jest to właściwe podejście do zmiany działań, które występuje, gdy zostanie naciśnięty przycisk na słuchawkach? Jeśli nie to podejście powinno podjąć?

Jeśli jest to właściwe podejście, to czy ktoś wie dlaczego nie otrzymuję żadnych działań MediaButton? Próbowałem ich otrzymania, tworząc nową klasę o nazwie MediaButtonIntentReceiver, która rozciąga się od BroadCastReceiver.

class MediaButtonIntentReceiver : BroadcastReceiver() {
  override fun onReceive(context: Context?, intent: Intent?) {
    Log.i(info, Media Button Clicked)
    abortBroadcast()
  }
}

Potem zarejestrowany odbiornik w manifeście

<!-- Media button receiver -->
<receiver android:name=.MediaButtonIntentReceiver>
  <intent-filter android:priority=1000000000 >
    <action android:name=android.intent.action.MEDIA_BUTTON />
  </intent-filter>
</receiver>

Według niektórych innych źródeł to powinno załatwić sprawę. Ale to nie wydają się działać dla mnie. Co się dzieje niewłaściwy tutaj?

Utwórz 13/02/2020 o 22:00
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more