Aktualizacja CosmosDb politykę indeksowania za pomocą szablonów ARM

głosy
0

Staram się używać szablonów ARM zaktualizować politykę indeksowania dla kosmos pojemniku. Próbowałem 2 sposoby, jeden po prostu zadeklarować politykę indeksowania podczas deklarowania pojemnik w ramię.

{
   apiVersion: [variables('cosmosDbApiVersion')],
   type: Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/apis/databases/containers,
   dependsOn: [ /* resourceId */ ],
   name: /* containerName */,
   properties: {
    resource: {
     id: /* id */,
     partitionKey: {
      paths: [
       /partitionKey
      ],
      kind: Hash
     },
     indexes: [
      {
       indexingMode: consistent,
       automatic: true,
       includedPaths: [
        {
         path: /*,
         indexes: [
          {
           kind: Range,
           dataType: Number,
           precision: -1
          },
          {
           kind: Hash,
           dataType: String,
           precision: 3
          }
         ]
        }
       ]
      }
     ],
     defaultTtl: [variables('defaultTtlValueToEnableTtl')]
    }
   }
  },

Drugim celem było używać w użyciu ARM Aby wdrożyć ustawienia pojemnika w następujący sposób:

{
   apiVersion: [variables('cosmosDbApiVersion')],
   type: Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts/apis/databases/containers/settings,
   name: [/* name */,
   dependsOn: [ /* container name */ ],
   properties: {
    resource: {
     throughput: /* some throughput */,
     indexes: [
      {
       indexingMode: consistent,
       automatic: true,
       includedPaths: [
        {
         path: /*,
         indexes: [
          {
           kind: Range,
           dataType: Number,
           precision: -1
          },
          {
           kind: Hash,
           dataType: String,
           precision: 3
          }
         ]
        }
       ]
      }
     ]
    }
   }
  },

Obie techniki nie zawieść rozmieszczania ale polityka indeksowanie nie zmienia.

Byłby wdzięczny za pomoc.

Utwórz 13/02/2020 o 22:00
źródło użytkownik
W innych językach...                            


2 odpowiedzi

głosy
0

to jest przykład z odniesienia (szablon wygląda nieco inaczej, co robisz):

"resource": {
 "id": "string",
 "indexingPolicy": {
  "automatic": "boolean",
  "indexingMode": "string",
  "includedPaths": [
   {
    "path": "string",
    "indexes": [
     {
      "dataType": "string",
      "precision": "integer",
      "kind": "string"
     }
    ]
   }
  ],
  "excludedPaths": [
   {
    "path": "string"
   }
  ],
  "spatialIndexes": [
   {
    "path": "string",
    "types": [
     "string"
    ]
   }
  ]
 },
 xxx
}

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/templates/microsoft.documentdb/2019-08-01/databaseaccounts/sqldatabases/containers

Odpowiedział 14/02/2020 o 05:52
źródło użytkownik

głosy
0

rodzaje i zakres indeksu hash są ignorowane przez dostawcę zasobów Cosmos teraz do nowych pojemników lub kontenerów, które zostały utworzone w ciągu ostatniego roku lub tak. ARM nie sprawdza politykę indeksu dlatego szablon będzie wdrożyć pomyślnie.

Indeks hash została zaniechana na tych nowszych pojemniku, ponieważ wydajność wskaźnika zakresu w nowym indekser jest przewyższa co hash Indeks przewidziane więc nie było już konieczne.

Aby tworzyć / modyfikować politykę indeksu odnoszą się do tego artykułu poniżej. Istnieje wiele przykładów, które wdrażają polityki indeksu począwszy od bardzo prostych do bardziej skomplikowanych zasad, które obejmują kompozytowe indeksy, indeksów przestrzennych i unikalne klucze.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/manage-sql-with-resource-manager#create-resource

Odpowiedział 16/02/2020 o 19:15
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more