Seler Raz Nie ma takiego pliku lub katalogu: „/ tmp / celery_once / używanie plików oparte backend

głosy
0

Moje zadania upaść i nie są już ze względu na brak takiego błędu plików. Używam backend oparciu plik i to jest mój zestaw górę.

Należy backend oparty temp być tworzone, gdy aplikacja jest gotowy? To się nie dzieje, gdy moja aplikacja jest uruchomiona i zadania są początkowo wypalania. Wydaje się niepowodzeniem, gdy występuje blokada

settings.py

CELERY_ONCE = {
  'backend': 'celery_once.backends.File',
  'settings': {
  'location': '/tmp/celery_once/',
  'default_timeout': 60 * 60
 }
}

CELERY_BROKER_URL = 'pyamqp://rabbitmq:5672'
CELERY_RESULT_BACKEND = 'django-db'

CELERYD_HIJACK_ROOT_LOGGER = False

CELERY_ACCEPT_CONTENT = ['json']
CELERY_TASK_SERIALIZER = 'json'
CELERY_TIMEZONE = 'UTC'
CELERYBEAT_SCHEDULER = 'django_celery_beat.schedulers:DatabaseScheduler'

celery.py

from future import absolute_import
import os

from celery import Celery
from django.conf import settings

all = [
'celery',
'QueueOnce',
]
os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'autobets.settings')
os.environ.setdefault('DJANGO_CONFIGURATION', 'Development')
import configurations

configurations.setup()

app = Celery('autobets')


app.config_from_object('django.conf:settings', namespace='CELERY')
app.conf.ONCE = settings.CELERY_ONCE
app.autodiscover_tasks(lambda: settings.INSTALLED_APPS)

tasks.py

@shared_task(bind=True,base=QueueOnce, once={'graceful': True})
def get_events(self):
    do stuff bla bla bla

Ślad stosu poniżej

https://gist.github.com/Cally99/a72bcb2a6f12aa6f00ff470624544a9e

Utwórz 13/02/2020 o 22:03
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more