Jedności C # NullReferenceException: obiekt odniesienia nie jest ustawiony na przykład obiektu. poziom generaton

głosy
-1

Błąd: NullReferenceException: obiekt odniesienia nie jest ustawiony na wystąpienie LevelGeneration.Move obiektu () (w Obrotowe / skrypty / LevelGeneration.cs LevelGeneration.Update: 98) () (w Obrotowe / skrypty / LevelGeneration.cs: 39)

Problem: tworzę program generacji poziom po tutorialu i nawet nie spojrzał w kodzie źródłowym. jest identyczny

za każdym razem uderzę uruchomić generuje ona kilka pokoi, a następnie wyrzuca błąd wymieniony powyżej. Spojrzałem przez innych ludzi rzeczy tutaj i to nie dotyczy mojej sytuacji

Linia if (. RoomDetection.GetComponent () Typ = 1 && roomDetection.GetComponent () Typ = 3!.!)

proszę pomóż

  using System.Collections;
  using System.Collections.Generic;
  using UnityEngine;
  using UnityEngine.SceneManagement;

  public class LevelGeneration : MonoBehaviour
  {

public Transform[] startingPositions; //collects starting positions

public GameObject[] rooms; //index 0 --> LR, index 1 --> LRB, index 2--LRBT, index 3 --> RLT

private int direction; //direction indication variable
public float moveAmount; //move amount indication

private float timeBtwRoom;
public float startTimeBtwRoom = 0.25f;

public float minX; //these contain the generation to a designated area
public float maxX;
public float minY;
private bool stopGeneration;

public LayerMask room;

private void Start()
{
  int randStartingPos = Random.Range(0, startingPositions.Length); //detects length
  transform.position = startingPositions[randStartingPos].position; //moves the position
  Instantiate(rooms[0], transform.position, Quaternion.identity); //instatiate starti

  direction = Random.Range(1, 6);
}

private void Update()
{
  if (timeBtwRoom <= 0 && stopGeneration == false) 
  {
    Move(); //level generation moves in a random direction and spawns a room
    timeBtwRoom = startTimeBtwRoom;
  }
  else
  {
    timeBtwRoom -= Time.deltaTime;
  }
}

private void Move() // where the levels should be generated 
{
  if ( direction == 1 || direction == 2) //move right
  {
    if (transform.position.x < maxX) //checks if the direction isn't at max X
    {

      Vector2 newPos = new Vector2(transform.position.x + moveAmount, transform.position.y);

      transform.position = newPos;

      int rand = Random.Range(0, rooms.Length);
      Instantiate(rooms[rand], transform.position, Quaternion.identity);

      direction = Random.Range(1, 6);
      if (direction == 3)
      {
        direction = 2;
        //prevents rooms from spawning on top of each other
      }
      else if (direction == 4) {
        direction = 5;
      }
    }
    else //if the direction is past max X move down
    {
      direction = 5;
    }

  }
  else if (direction == 3 || direction == 4) //move left 
  {
    if (transform.position.x > minX) //only move left is the current transform position is less then x
    {
      Vector2 newPos = new Vector2(transform.position.x - moveAmount, transform.position.y);
      transform.position = newPos;
      direction = Random.Range(3, 6);
    }
    else //else move down
    {
      direction = 5;
    }

  }
  else if (direction == 5)// move down
  {
    if (transform.position.y > minY)
    {
      Collider2D roomDetection = Physics2D.OverlapCircle(transform.position, 3, room); //to set a layer mask
      Debug.Log(roomDetection);
      if (roomDetection.GetComponent<RoomType>().type !=1 && roomDetection.GetComponent<RoomType>().type != 3) //this is where the error is thrown

      {
        roomDetection.GetComponent<RoomType>().RoomDestruction();

        int randBottomRoom = Random.Range(1, 4);
        if(randBottomRoom == 2)
        {
          randBottomRoom = 1;
        }
        Instantiate(rooms[randBottomRoom], transform.position, Quaternion.identity);

      }

      Vector2 newPos = new Vector2(transform.position.x, transform.position.y - moveAmount);
      transform.position = newPos;

      int rand = Random.Range(2, 4);
      Instantiate(rooms[rand], transform.position, Quaternion.identity);

      direction = Random.Range(1, 6);
    }
    else
    {
      stopGeneration = true;
    }
  }


}

}

Utwórz 13/02/2020 o 22:06
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more