Jak używać / stworzyć kursor db w moim wątku Pythona?

głosy
0

Dostaję błędy gwintowania gdy próbuję użyć lub utworzyć kursor db w mojej funkcji PROCESS_ID. Każdy wątek będzie musiał korzystać z bazy danych do danych procesowych za przekazany id.

Nie mogę korzystać z kursora w wątku / PROCESS_ID w ogóle (mam gwintów błędów i DB nigdy aktualizacji) ... Mam zakodowane bardzo wiele różnych sposobów. Kod działa, gdy nie używam nici.

Mam bardzo konkretne wymagania dotyczące jak ten kod ma być napisane, powolny i stabilny jest w porządku. Ja też wyciąć dużo obsługi błędów / logowania przed wysłaniem wiadomości. wymagane jest pętla demon / nieskończona.

Jak mogę kręcić nowy kursor w każdym wątku?

import threading
import time
from datetime import datetime
import os
import jaydebeapi, sys

#Enter the values for you database connection
database = REMOVED     
hostname = REMOVED
port = REMOVED        
uid = REMOVED    
pwd = REMOVED 

connection_string='jdbc:db2://'+hostname+':'+port+'/'+database

if (sys.version_info >= (3,0)):
  conn = jaydebeapi.connect(com.ibm.db2.jcc.DB2Driver, connection_string, [uid, pwd], jars=REMOVED)
else:
  conn = jaydebeapi.connect(com.ibm.db2.jcc.DB2Driver, [connection_string, uid, pwd])

# Thread Pool Variables
max_threads = 5
used_threads = 0

# define main cursor
cus=conn.cursor()

def process_id(id):
  #create a cursor for a thread
  cus_id=conn.cursor()
  cus_id.execute(SOME QUERY;)
  cus_id.close()
  global used_threads
  used_threads = used_threads - 1     
  return 0

def daemon():
  global num_threads, used_threads
  print(Daemon running...)
  while True:
    #ids to process are loaded into a list...
    for id in ids_to_process:
      if used_threads < max_threads:
        t = threading.Thread(target=process_id, args=(int(id),))
        t.start()
        used_threads += 1
  return 0

daemon()
Utwórz 19/03/2020 o 21:55
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more