Czytaj nagłówek z odpowiedzią z Apollo-źródła danych oparciem

głosy
0
import { RESTDataSource } from 'apollo-datasource-rest';

export class Foo extends RESTDataSource {

  async getFoo(id) {
    const responseFoo = await this.get(`/api/v1/foo/${id}`);
    return FooReducer(responseFoo);
  }
}

Powiedzmy, że używam this.getGo uczynić żądanie GET. Jak można odczytać nagłówki w odpowiedzi? Jest to całkowicie brakuje w apollo-datasource-restopakowaniu?

Utwórz 19/03/2020 o 21:57
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more