Jak zintegrować / wyciąg / wstrzyknąć niestandardowej monada stos z HSpec?

głosy
1

Kontekst

Mam kilka monadycznego funkcje tłumacza, który próbuję testu z HSpec. Biegną z następującym monada stosie:

type AppState = StateT InterpreterState (ExceptT Events IO)
type AppReturn a = Either Events (a, PState)

runApp :: AppState a -> IO (AppReturn a)
runApp f = runExceptT (runStateT f new)

Oto przykład prostego jednym:

mustEvalExpr :: Expr -> S.AppState (S.Value)
mustEvalExpr e = do
  val <- evalExpr e
  case val of
    Just val' -> return val'
    Nothing  -> throw $ S.CannotEval e

Problemem jest to, że HSpec posiada własny kontekst ( IO ()), więc muszę tłumaczyć między dwóch kontekstach.

Obecne podejście

Używam HSpec i napisałem funkcję transformatora aby uzyskać runAppkontekst od wewnątrz kontekście HSpec.

-- imports omitted

extract :: S.AppReturn a -> a
extract st = case st of
  Right (a, _) -> a
  Left ev   -> throw ev

run :: (S.AppReturn a -> b) -> S.AppState a -> IO b
run extractor fn = do
  state <- S.runApp fn
  return $ extractor state

Więc moja Specwygląda następująco:

spec :: Spec
spec = do
  describe mustEvalExpr $ do
    let badExpr = D.VarExpr $ D.Id doesntExist
      goodExpr = D.IntExpr 1
      val = S.IntValue 1

    it should evaluate and return expression if its a Just $ do
      (run extract $ do
        I.mustEvalExpr goodExpr
        ) >>= (`shouldBe` val)

    it should throw error if it gets a Nothing $ do
      (run extract $ do
        I.mustEvalExpr badExpr
        ) `shouldThrow` anyException

Pytanie

Jest to najlepsze, co mogę zrobić? Czuję run extract $ dosię dobrze i myślę, że dobrze jest być jawne, kiedy sprawy są skomplikowane.

Ale zastanawiałem się, czy istnieje sposób można zintegrować z HSpec, lub jeśli istnieje najlepszych praktyk dla tego problemu, które nie wymagają niestandardowego kodu?

Utwórz 19/03/2020 o 21:58
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more