Gdy użytkownik kliknie pole tekstowe na moim formularzu, muszę przypisać identyfikator bieżącego rekordu, jeśli nie jest już

głosy
-1

Mam formularz, frmEvent, edytowania i tworzenia dokumentacji. Każdy rekord reprezentuje zdarzenie. Mam formularz pop-up, który wyświetla wiele-do-wielu, że współpracownik jednej lub kilku osób do aktualnego zdarzenia. Ta forma pop-up jest otwierany, gdy użytkownik kliknie pole tekstowe na frmEvent.

Formularz wyświetla wyskakujące wszystkie rekordy w tblEventPersons gdzie EventID = identyfikator rekordu zdarzenia, który jest obecnie otwarty. To zazwyczaj działa świetnie. Jednak, kiedy moja forma jest używana do tworzenia nowego rekordu zdarzenia, dostęp nie przypisać identyfikator nowego rekordu zdarzenia, dopóki przynajmniej jedno pole zostało zmienione. Jeśli użytkownik tworzy nowy rekord zdarzeń i stara się szybko otworzyć frmEventPersons tworzą one się błąd, ponieważ nowy rekord zdarzenia nie ma jeszcze identyfikatora przypisanego.

Jestem pewien, że jest to bardzo proste rozwiązanie, ale moje poszukiwania nie przyniosły nic użytecznego.

Utwórz 19/03/2020 o 21:59
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more