Python tag katalogów kolor podczas wstawiania z bazy danych MySQL

głosy
0Próbuję wyświetlić dane z bazy danych SQL przy użyciu Tkinter. Po raz pierwszy spróbował z Listbox ale to się z plątaniną jak nie mogę ustawić kolumny. Więc staram się korzystać z katalogów. I definiowany moje kolumny i wszystko, a ja wyświetlania danych tak:

today_orders = Treeview (...)

cur.execute ( 'SELECT order_no, klient, stan z zamówień WHERE'
'print_date = ORDER BY order_no' (today_date,)? )

today_orders.delete (*) () today_orders.get_children

rzędy = cur.fetchall ()

dla rzędu w rzędach
today_orders.insert ( '', 'koniec', wartości = szeregowej)

stan kolumna zawsze wykazują regular lub „szczytu”. Czy istnieje sposób, aby TreeView zawsze słowo „pęd” na czerwono,
gdy dodawanie danych w taki sposób?

Również czy istnieje sposób, aby TreeView wyglądają bardziej jak Excel dodając granice? Jeżeli przynajmniej nie
jest to możliwe, aby zmienić kolor każdego innego rzędu, aby szary lub coś zrobić stół łatwiejsze do odczytania, podczas dodawania danych w taki sposób?

Dziękuję Ci!

Utwórz 19/03/2020 o 22:02
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more