Angular1 - NG-repeat z funkcji nie aktualizuje gdy podstawowych zmian modelowych

głosy
0

Mam blok wyboru na zasadzie NG-repeat, jednak zamiast NG-repeat będącego przedmiotem zakres bezpośredni, to jest funkcja, która spłaszcza tablicy wielopoziomowego, który jest w zakresie nazywany $ scope.customReportsCtrl.districts.

HTML

<li class=option ng-repeat=district in customReportsCtrl.subDistricts() | orderBy: customReportsCtrl.districtOrder | limitTo: 4>
    <input type=checkbox name=district id=d{{district.IDSubDistrictLogical}}cbx class=custom
      ng-model=district.selected ng-change=customReportsCtrl.districtSelectionChanged(district)
      ng-disabled=!customReportsCtrl.shouldDisplayDistrict() || (customReportsCtrl.selectedDistrictsChecked == customReportsCtrl.selectedDistrictsLimit && !district.selected)><!--
     --><label for=d{{district.IDSubDistrictLogical}}cbx><span></span>{{district.SubDistrictName}}</label>
  </li>

Kątowe funkcja kontrolera:

$scope.customReportsCtrl.subDistricts = function(){
    var subDistricts = new Array();

    angular.forEach($scope.customReportsCtrl.districts, function(districtDetail, districtKey) {
      angular.forEach(districtDetail.subDistricts, function(subDistrictDetail, subDistrictKey) {
        subDistricts.push(subDistrictDetail);
      });
    });
    return subDistricts;
  }

Wyświetlanie i interakcja działa poprawnie. Ale teraz staram się zrobić funkcję, która deslects wszystkie elementy. Ja próbuje zrobić to poprzez aktualizację modelu $ scope.customReportsCtrl.districts. Ale to nie ma żadnego wpływu na HTML.

function resetDistrictSelections() {
    angular.forEach($scope.customReportsCtrl.districts, function(districtDetail, districtKey) {
      districtDetail.checked = false;
      angular.forEach(districtDetail.subDistricts, function(subDistrictDetail, subDistrictKey) {
        subDistrictDetail.checked = false;
      });
    });
  }

Cała sprawa wydaje się nieco niechlujnie. Mam rację zakładając, że ponieważ ng-repeat jest przy użyciu funkcji, nie ma luk stanu zwróconego obiektu?

Utwórz 19/03/2020 o 22:04
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more