Komenda zewnętrzna nie TD-agenta

głosy
0

To polecenie bash „ etcdctl get system config/log/timestamp” typ czas powraca albo UTC lub układ. Teraz chcę to wykorzystać do konwersji czasu na tym samym formacie. Jak mogę to zrobić?

Próbowałem tego, ale nie udało bieg td-agent.

<source>
 @type exec
 command etcdctl get system config/log/timestamp
 <parse>
  keys timeType
 </parse>
</source>

Teraz chcę użyć tego timeType przekonwertować mój czas z danego dziennika do tego timeType

{host:sp-1,level:INFO,log:{classname:common.server.hacluster.CSFHATopologyChangeHandlerMBean:93,message:Finished processing CSF HA 'become standby' message.,stacktrace:,threadname:RMI TCP Connection(1784)-192.168.20.11},process:becomeStandby,service:SP,time:2020-03-19T10:15:36.514Z,timezone:America/Toronto,type:log,system:SP_IG_20_3_R1_I2002,systemid:SP_IG_20_3_R1_I2002}

To jest miejsce, gdzie chcę używać że $ timeType

<filter com.logging.tmplog>
 @type record_modifier
 <record>
 type log
 time ${record[time]}.$timeType  ## It's not working
 arun ${tag}
 </record>
</filter>
Utwórz 19/03/2020 o 22:05
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more