Korzystanie z wielu WYMIAR ID INTO tabela fakt

głosy
0
declare
Cursor c_client is
SELECT s.sessionid from DW_SESSION s, DW_TEMP a, DW_REFERENCES b, DW_EMPLOYEE_DETAILS c;

begin
for c_rec in c_client loop
insert into DW_FACT_TABLE(fact_id, sessionid) values(
DW_FACT_TABLE_SEQ.nextval, c_rec.SESSIONID);

end loop;
end;

Używam mojego serwera University. Nie mogę zmienić limit miejsca i spadły wiele tabel, które nie używają. Ja wciąż otrzymuję ten błąd. Alternatywa sposób wykorzystania wszystkie wymiary ID i umieszczenie jej w tabeli rzeczywistości za pomocą kursora. z góry dziękuję. Ciągle ten błąd poniżej:

ORA-01536: przekroczony limit miejsca dla tabel 'STUDENT1'
ORA 06512: w linii 7
ORA 06512: w linii 7
01536. 00000 - kwota przestrzeń przekroczone dla tabel% s
* Przyczyna: kwota przestrzeń dla segmentu Właściciel w tabel został wyczerpany i operacja próbę stworzenia nowego segmentu w zakresie tabel.
* Działanie: Każda kropla niepotrzebnych przedmiotów w

Utwórz 19/03/2020 o 22:05
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more