Błąd podczas wybierania pola wprowadzania selenem

głosy
0

w poniższym kodzie starałem się wykonać logowanie na konto Instagram używając selen z pytona.

Używałem różnych metod, aby zlokalizować pole i wypełnić je z odpowiednich danych, ale we wszystkich przypadkach nie może zlokalizować element.

Są to pola, które starałem się wypełniać: Nazwa

<input aria-label=Phone number, username, or email aria-required=true autocapitalize=off autocorrect=off maxlength=75 name=username type=text class=_2hvTZ pexuQ zyHYP value=>

Hasło:

<input aria-label=Password aria-required=true autocapitalize=off autocorrect=off name=password type=password class=_2hvTZ pexuQ zyHYP value=>

tu jest mój kodu:

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
import time

class InstagramBot():
  def __init__(self,username, password):
    self.browser = webdriver.Chrome()
    self.username = username
    self.password = password
    time.sleep(4)

  def login(self):
    self.browser.get('https://www.instagram.com/accounts/login')

    usernameInput = self.browser.find_element_by_name('username')
    passwordInput = self.browser.find_element_by_name('password')
    usernameInput.send_keys(self.username)
    passwordInput.send_keys(self.password)
    self.browser.send_keys(Keys.ENTER)
    time.sleep(2)


bot = InstagramBot('MY_USERNAME', 'MY_PASSWORD')
bot.login()
Utwórz 19/03/2020 o 22:05
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more