GKE: Jak ostrzegać na życzenie / stosunek allocatable pamięć?

głosy
0

Mam klaster GKE i chciałabym śledzić stosunek żądanej całkowitej pamięci i ogólnej allocatable pamięci. Udało mi się utworzyć wykres w monitoringu przy użyciu Google Cloud

metric.type=kubernetes.io/container/memory/request_bytes resource.type=k8s_container

i

metric.type=kubernetes.io/node/memory/allocatable_bytes resource.type=k8s_node

zarówno crossSeriesReducerustawione REDUCE_SUMw celu uzyskania łącznej sumie w całym klastrze.

Potem, kiedy próbowałem skonfigurować ostrzeganie polityki (przy użyciu API monitorowania chmura) ze stosunkiem dwóch (po to ), otrzymuję ten błąd

ERROR: (gcloud.alpha.monitoring.policies.create) INVALID_ARGUMENT: The numerator and denominator must have the same resource type.

To nie tak pierwsza metryka jest k8s_containeri druga metryka jest k8s_nodeCzy istnieją różne metryki można używać albo jakieś obejście w celu ostrzegania na żądanie pamięci / stosunek allocatable w Google Cloud Monitorowanie?

Utwórz 19/03/2020 o 22:06
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more