Expo React Native: Narysuj linię pomiędzy współrzędnymi na dwóch rodzajach widoków

głosy
0

Obecnie korzystam z tego modułu: https://github.com/mxmzb/react-native-gesture-detector. Chcę mieć możliwość narysowania linii z utworzonych punktów, jednak wydaje się, że jest to tylko wyjście z kółek

Ma widok Stwórz gest

<View style={{ position: relative, width: 100%, height: 100% }}>
  <GesturePath
    path={gesture.map(coordinate => {
      if (recorderOffset) {
        return {
          x: coordinate.x + recorderOffset.x,
          y: coordinate.y + recorderOffset.y,
        };
      }

      return coordinate;
    })}
    color=green
    slopRadius={30}
    center={false}
  />
</View>

GesturePath jest zdefiniowany tak

const GesturePath = ({ path, color, slopRadius, center = true }: GesturePathProps) => {
 const baseStyle: ViewStyle = {
  position: absolute,
  top: center ? 50% : 0,
  left: center ? 50% : 0,
  opacity: 1,
 };

 return (
  <>
   {path.map((point, index) => (
    <Animated.View
     style={Object.assign({}, baseStyle, {
      width: slopRadius,
      height: slopRadius,
      borderRadius: slopRadius,
      backgroundColor: color,
      marginLeft: point.x - slopRadius,
      marginTop: point.y - slopRadius,
     })}
     key={index}
    />
   ))}
  </>
 );
};

Kiedy rysujesz na tym widoku, nakreśla ścieżkę za pomocą kropek, tak jak to ma miejsce

enter

Chciałbym, aby była to gładka linia, a nie seria okręgów, które przedstawia powyższy obraz

Utwórz 06/05/2020 o 13:05
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

Będziesz potrzebował czegoś w rodzaju płótna do rysowania linii zamiast pikseli (z widokami). React Native nie posiada obecnie implementacji Canvas.

Najprostszym sposobem, aby to zrobić w expo jest użycie react-native-svgbiblioteki

Korzystając z niej, możesz narysować polilinię z danych gestów za pomocą następującej implementacji

import Svg, { Polyline } from 'react-native-svg';

const GesturePath = ({ path, color }) => {
 const { width, height } = Dimensions.get('window');
 const points = path.map(p => `${p.x},${p.y}`).join(' ');
 return (
  <Svg height="100%" width="100%" viewBox={`0 0 ${width} ${height}`}>
    <Polyline
     points={points}
     fill="none"
     stroke={color}
     strokeWidth="1"
    />
  </Svg>  
 );
};

Możesz również nagrywać gesty bez react-native-gesture-detectorbiblioteki za pomocą wbudowanego React Native PanResponder. Oto przykład

const GestureRecorder = ({ onPathChanged }) => {
 const pathRef = useRef([]);

 const panResponder = useRef(
  PanResponder.create({
   onMoveShouldSetPanResponder: () => true,
   onPanResponderGrant: () => {
    pathRef.current = [];
   },
   onPanResponderMove: (event) => {
    pathRef.current.push({
     x: event.nativeEvent.locationX,
     y: event.nativeEvent.locationY,
    });
    // Update path real-time (A new array must be created
    // so setState recognises the change and re-renders the App):
    onPathChanged([...pathRef.current]);
   },
   onPanResponderRelease: () => {
    onPathChanged(pathRef.current);
   }
  })
 ).current;

 return (
  <View
   style={StyleSheet.absoluteFill}
   {...panResponder.panHandlers}
  />
 );
}

Zobacz tę przekąskę dla działającej aplikacji łączącej wszystko razem: https://snack.expo.io/@mtkopone/draw-gesture-path

Odpowiedział 12/05/2020 o 19:25
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more