"Cannot rollback - żadna transakcja nie jest aktywna (kod 1)" przy użyciu biblioteki Android Room na urządzeniu API 23

głosy
48

Dostaję ten błąd, gdy uruchamiam moją aplikację na urządzeniu z interfejsem API 23, wykorzystując bibliotekę Room. Zdarza się to przy pierwszym uruchomieniu, ale nie mogę ominąć mojego wprowadzenia w aplikacji, ponieważ zdarza się to za każdym razem.

Fatal Exception: android.database.sqlite.SQLiteException: cannot rollback - no transaction is active (code 1)
    at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeExecute(SQLiteConnection.java)
    at android.database.sqlite.SQLiteConnection.execute(SQLiteConnection.java:553)
    at android.database.sqlite.SQLiteSession.endTransactionUnchecked(SQLiteSession.java:439)
    at android.database.sqlite.SQLiteSession.endTransaction(SQLiteSession.java:401)
    at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.endTransaction(SQLiteDatabase.java:522)
    at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:262)
    at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:163)
    at androidx.sqlite.db.framework.FrameworkSQLiteOpenHelper$OpenHelper.getWritableSupportDatabase(FrameworkSQLiteOpenHelper.java:92)
    at androidx.sqlite.db.framework.FrameworkSQLiteOpenHelper.getWritableDatabase(FrameworkSQLiteOpenHelper.java:53)
    at androidx.room.SQLiteCopyOpenHelper.getWritableDatabase(SQLiteCopyOpenHelper.java:90)
    at androidx.room.RoomDatabase.inTransaction(RoomDatabase.java:476)
    at androidx.room.RoomDatabase.assertNotSuspendingTransaction(RoomDatabase.java:281)
    at com.diamonddevelopment.cardapp.data.CardMasterDao_Impl.getAllTags(CardMasterDao_Impl.java:1381)
    at com.diamonddevelopment.cardapp.data.AppRepository.getAllTags(AppRepository.kt:158)
    at com.diamonddevelopment.cardapp.activities.MainActivity$Companion$loadTags$1.run(MainActivity.kt:316)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:818)

To nie zdarza się na API 24 i wyższych. Czy to jest błąd? W ten sposób tworzę bazę danych mojego pokoju:

fun getAppDatabase(context: Context): CardMasterDatabase? {
      if (INSTANCE == null) {
        INSTANCE = Room.databaseBuilder(context.applicationContext, CardMasterDatabase::class.java, FILE_NAME).createFromAsset(databases/$FILE_NAME).build()
      }
      return INSTANCE
    }

I jak jej używam:

 private var cardMasterDao: CardMasterDao? = null

  init {
    cardMasterDao = when {
      CardMasterDatabase.INSTANCE != null -> {
        CardMasterDatabase.INSTANCE!!.cardMasterDao()
      }
      else -> {
        CardMasterDatabase.getAppDatabase(context)!!.cardMasterDao()
      }
    }
  }
Utwórz 18/05/2020 o 07:45
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more