Wyciągnij tekst z dokumentów PDF i wygeneruj dane strukturalne

głosy
0

Jestem w stanie z powodzeniem wyodrębnić tekst z wszystkich stron w pdf. Ale nie jest w stanie wygenerować w danych strukturalnych.Prowadź mnie, jeśli ktoś przyjdzie acorss takiej wiedzy.

Kod:

package pdfboxreadfromfile;
import java.awt.geom.Rectangle2D;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.List;
import org.apache.pdfbox.pdmodel.PDDocument;
import org.apache.pdfbox.pdmodel.PDDocumentCatalog;
import org.apache.pdfbox.pdmodel.PDPage;
import org.apache.pdfbox.pdmodel.interactive.form.PDAcroForm;
import org.apache.pdfbox.pdmodel.interactive.form.PDField;
import org.apache.pdfbox.text.PDFTextStripper;
import org.apache.pdfbox.text.PDFTextStripperByArea;

public class PDFBoxReadFromFile {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   File file = new File(C:/ma.pdf);
   PDDocument doc = PDDocument.load(file);
   PDFTextStripper pdfTextStripper = new PDFTextStripper();
   pdfTextStripper.setSortByPosition(true);
   pdfTextStripper.setStartPage(1);
   pdfTextStripper.setEndPage(6);
   String text = pdfTextStripper.getText(doc);
   System.out.println(text);
   doc.close();
  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
wyjście:

enter

PDF wygląda tak. Strona 1: enter

Oczekiwany tekst nagłówka ma charakter wyłącznie informacyjny i nie musi być drukowany. enter

Próbowałem dalej.

Pattern p = Pattern.compile(PO...........*?);
Pattern p1 = Pattern.compile(Vendor...........);
Pattern p2 = Pattern.compile(100.....*?);
Pattern p4 = Pattern.compile(Date...............................................*?);
Pattern p5 = Pattern.compile(62...........3*?);
Pattern p6 = Pattern.compile(62710149950...*?);
Pattern p7 = Pattern.compile(627101499504..*?);

Matcher m = p.matcher(text);
Matcher m1 = p1.matcher(text);
Matcher m2 = p2.matcher(text);
Matcher m4 = p4.matcher(text);
Matcher m5 = p5.matcher(text);
Matcher m6 = p6.matcher(text);
Matcher m7 = p7.matcher(text);
m.find();
m1.find();
m2.find();
m4.find();
m5.find();
m6.find();
m7.find();

System.out.println(m.group(0) + | + m1.group(0) + | + m2.group(0) + | + m2.group(0) + | + MAC + | + m4.group(0) + | + m5.group(0) + |);
System.out.println(m.group(0) + | + m1.group(0) + | + m2.group(0) + | + m2.group(0) + | + MAC + | + m4.group(0) + | + m6.group(0) + |);
System.out.println(m.group(0) + | + m1.group(0) + | + m2.group(0) + | + m2.group(0) + | + MAC + | + m4.group(0) + | + m7.group(0) + |);

Strukturalne wyjście. Problemem jest jednak ilość w stosunku do aliasu kodu kreskowego Kod produktu nie nadchodzi enter

Utwórz 29/05/2020 o 19:35
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

Należy przeszukać tekst dla linii nagłówka (Kod kreskowy, Numer elementu, ...), a następnie przetworzyć każdy kolejny wiersz dzieląc go na kolumny. Kolumny są oddzielone spacjami, więc możesz użyć funkcji String.split().

Odpowiedział 01/06/2020 o 15:58
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more