Jak zaplanować jakieś zadanie w django okresowo używając django selera beat?

głosy
0

Jest to moja pierwsza próba z selerem, więc oczywiście są pewne problemy. Tutaj chcę tworzyć Task Objectco 1 minutę w bazie danych, więc użyłem django-celery-beat. Chcę użyć własnej klasy scheduler później, więc do tego celu użyłem pakietu django-celery-beat Ale nie otrzymuję wyników.

Użyłam formularza django do stworzenia obiektu TaskModel i napisania zadania w tasks.py aby uruchomić widok co 1 minutę. Ale to rzuca ten błąd

Exception Type: EncodeError
Exception Value:  
Object of type timedelta is not JSON serializable

Uruchomiłem seler w jednej konsoli z komendą $ celery -A celery_demo beat -l info --scheduler django_celery_beat.schedulers:DatabaseScheduleri uruchomiłem serwer django w innej konsoli z komendą py manage.py runserver

ustawienia.py

CELERY_BROKER_URL = 'amqp://localhost'

CELERY_BEAT_SCHEDULE = {

    'task-first': {
    'task': 'scheduler.tasks.create_task',
    'schedule': timedelta(minutes=1)
    },

seler naciowy.py

from __future__ import absolute_import, unicode_literals

import os

from celery import Celery

# set the default Django settings module for the 'celery' program.
from django.conf import settings

os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'celery_demo.settings')

app = Celery('celery_demo')

# Using a string here means the worker doesn't have to serialize
# the configuration object to child processes.
# - namespace='CELERY' means all celery-related configuration keys
#  should have a `CELERY_` prefix.
app.config_from_object('django.conf:settings')

# Load task modules from all registered Django app configs.
app.autodiscover_tasks(settings.INSTALLED_APPS)


@app.task(bind=True)
def debug_task(self):
  print('Request: {0!r}'.format(self.request))

init.py

from __future__ import absolute_import, unicode_literals

# This will make sure the app is always imported when
# Django starts so that shared_task will use this app.
from .celery import app as celery_app

__all__ = ('celery_app',)

aplikacja/zadania.py

from celery.task import task
from django.shortcuts import redirect, render

from scheduler.models import Task

@task(name='create_task')
def add_task_celery(name=None, date=None, frequency=None):
  Task.objects.create(name=name, date=date, frequency=frequency)
  return redirect('list_tasks')

appp/views.py

def add_task(request):
  form = AddTaskForm()
  if request.method == 'POST':
    form = AddTaskForm(request.POST)
    if form.is_valid():
      name = form.cleaned_data.get('name')
      date = form.cleaned_data.get('date')
      freq = form.cleaned_data.get('frequency')

      add_task_celery.delay(name,date,freq)
  return render(request, 'add_task.html', {'form': form})

modele

id=pre-6
Utwórz 01/06/2020 o 16:04
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

Problem jest z trzecim parametrem w definicji zadania, który jest freqi jest typu timedelta. https://docs.djangoproject.com/en/3.0/ref/models/fields/#durationfield

Przed przejściem do zadania musi być ono serializowane. jeden prosty sposób byłby.

1) możesz wyraźnie serializować to pole i przekazać, w zadaniu ponownie przekonwertować je na obiekt timedelta.

2) Inną rzeczą, którą możesz spróbować, jest wyraźne przekazanie serializatora w parametrach.

add_task_celery.delay(name,date,freq, serializer='json')

3) można również ustawić wartość dla ustawienia CELERY_TASK_SERIALIZER = 'json' (domyślną wartością jest pickle)

Odpowiedział 04/06/2020 o 07:59
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more