Połączenie JPA() nie działa tak, jak oczekiwano przy ratowaniu zmodyfikowanego obiektu

głosy
12

To jest mój zestaw dla jednostki

@Entity
@Getter
@Setter
@Table(name = movies, schema = public)
public class Movie {
  @Id
  @Column(name = id)
  private UUID movieId;

  @OneToMany(mappedBy = actor, fetch = FetchType.EAGER, cascade = CascadeType.ALL)
  private Set<Actors> actors = new HashSet<>();

  //Getters and setters
  }
}
@Entity
@Getter
@Setter
@Table(name = actors_movies, schema = public)
public class ActorMovie {

  @EmbeddedId
  private ActorId id;

  @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
  @MapsId(movieId)
  @JoinColumn(name = id_movie_movie)
  private Movie movie;

  //Getters and setters below
}

Jestem w stanie skutecznie wezwać entityManager.merge()' when I add a newaktora na listę filmów. Poniżej z powodzeniem utrzymują się tabele.

Movie movie = getMovieById(id);
movie.setActors(new Actor());
entityManager.merge(movie);

Następnie chcę zaktualizować nazwę aktora, więc to, co robię, to jest to. Nie jestem w stanie zaktualizować już istniejącego/istniejącego aktora:

Movie movie = getMovieById(id);
movie.getActors().get(0).setName(New Name);
entityManager.merge(movie);

Powyższe nie działa, widzę, że obiekt jest aktualizowany w trybie debugowania, ale kiedy merge()jest wywoływany, nie aktualizuje bazy danych.

Dokąd zmierzam? Myślałem, że merge będzie aktualizować, jeśli już istnieje

Utwórz 06/06/2020 o 03:21
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more