jQuery addClass () o Bootstrap

głosy
2

Używam Bootstrap rozwijać moją platformę php.

Kiedy próbuję użyć tego fragmentu kodu javascript

if(result == OK){
  // If the result is OK applies some effects
  $(#signup + item).removeClass(error);
  $(#signup + item).addClass(success);
} else {
  // Applies some effects and shows the error
  $(#signup + item).removeClass(success);
  $(#signup + item).addClass(error);
}

z tego kodu html

<input class=xlarge id=signupUsername name=signupUsername size=30 type=text>

Nic się nie dzieje. W „błąd” lub „sukces” efekty nie są stosowane.

Utwórz 22/12/2011 o 09:04
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
4

errori successklasy nie powinny być stosowane <input>, ale zawierające <div>w klasie clearfix:

<div class="clearfix error">
  <input id="errorInput" class="xlarge" type="text" size="30" name="errorInput"/>
</div>

<div class="clearfix success">
  <input id="successInput" class="xlarge" type="text" size="30" name="successInput"/>
</div>

Spróbuj zmienić swój kod, aby dodać / usunąć zajęcia dla rodziców div.clearfixi zobacz czy działa wtedy.

HTML:

<div class="clearfix">
  <input class="xlarge" id="signupUsername" name="signupUsername" size="30" type="text">
</div>

JS:

var div = $("#signup" + item).parent("div.clearfix");
if(result == "OK"){
  div.removeClass("error");
  div.addClass("success");
} else {
  div.removeClass("success");
  div.addClass("error");
}
Odpowiedział 22/12/2011 o 09:14
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more