Wygenerować mapę witryny w locie

głosy
4

Próbuję wygenerować sitemap.xml w locie dla danej witryny internetowej ASP.NET.

Znalazłem kilka rozwiązań:

 1. chinookwebs
 2. cervoproject
 3. newtonking

Chinookwebs działa świetnie, ale wydaje się nieco nieaktywnego już teraz, a nie da się dostosować „priorytet” i „changefreq” tagi każdego i każdą stronę, wszystkie one odziedziczą tę samą wartość z pliku konfiguracyjnego.

Jakie rozwiązania czy faceci użyciu?

Utwórz 12/08/2008 o 23:01
źródło użytkownik
W innych językach...                            


3 odpowiedzi

głosy
0

obsługi niestandardowych do generowania mapy witryny.

Odpowiedział 12/08/2008 o 23:48
źródło użytkownik

głosy
0

Korzystanie z ASP.NET MVC tylko bita krótki fragment kodu z wykorzystaniem biblioteki .NET generacji XML a potem przeszedł na stronę, że widok, który miał kontrolę XML na nim. W opóźnieniem kodu jestem związany kontrolę z ViewData. To wydawało się przesłonić domyślne zachowanie widzenia stronach przedstawić inny nagłówek.

Odpowiedział 13/08/2008 o 00:12
źródło użytkownik

głosy
7

Zwykle będziesz korzystać z obsługi HTTP dla tego produktu. Biorąc pod uwagę wniosek o ...

http://www.yoursite.com/sitemap.axd

... Twój obsługi odpowie sformatowanej XML Sitemap. Niezależnie od tego, że mapa witryny jest generowany na bieżąco, z bazy danych lub innej metody jest do realizacji HTTP Handler.

Oto z grubsza co to będzie wyglądać:

void IHttpHandler.ProcessRequest(HttpContext context)
{
  //
  // Important to return qualified XML (text/xml) for sitemaps
  //
  context.Response.ClearHeaders();
  context.Response.ClearContent();
  context.Response.ContentType = "text/xml";
  //
  // Create an XML writer
  //
  XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter(context.Response.Output);
  writer.WriteStartDocument();
  writer.WriteStartElement("urlset", "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9");
  //
  // Now add entries for individual pages..
  //
  writer.WriteStartElement("url");
  writer.WriteElementString("loc", "http://www.codingthewheel.com");
  // use W3 date format..
  writer.WriteElementString("lastmod", postDate.ToString("yyyy-MM-dd"));
  writer.WriteElementString("changefreq", "daily");
  writer.WriteElementString("priority", "1.0");
  writer.WriteEndElement();
  //
  // Close everything out and go home.
  //
  result.WriteEndElement();
  result.WriteEndDocument();
  writer.Flush();
}

Kod ten można poprawić, ale to podstawowa idea.

Odpowiedział 13/08/2008 o 06:19
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more