Ostatnie pytania

głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
5
Jak prefiks wpisy dziennika wygenerowane z NSIS exe z aktualną datą i czasem bez nadpisywania rejestrów?
Chcę znaczników czasu zapisu na początku każdej linii weszła w dzienniku podczas biegu w NSIS (Nullsoft) programu .exe.

Wydaje się, że ważny tylko wzór wywołania funkcji GetTime to: $ {GetTime} "" "L", 0 $ 1 $ 2 $ $ 3 $ 4 $ 5 $ 6

To powoduje nadpisanie rejestrów ($ 0, $ 1, itd.) W powołaniu plików .nsh. Czy istnieje sposób, aby temu zapobiec?

Na przykład:

Global_defines.nsh zawiera coś takiego:

!macro WriteLog text
...
FileWrite $mylogfile '${text}'
${GetTime} "" "L" $0 $1 $2 $3 $4 $5 $6
FileWrit ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:46
użytkownik Jan-Erik
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
14
Dlaczego miałby promisify przyczyna pętla podjąć znacznie dłużej?
Mam app, który ma wydobyć informacje od koloru wideo i robi to analizując każdą klatkę. Najpierw wydobyć ramki, a następnie załadować tablicę swoich miejscach w pamięci. Jak można sobie wyobrazić, nawet małej wideo może być w tysiącach.

Zastosowanie funkcji I wyodrębnić każdy informacji ramki kolor to obietnica, więc zdecydowałem się na partię tablicę z obietnic Promise.all

Z każdym plików ścieżki bezwzględnej, czytałem ten plik fs, a następnie przekazać je dalej do przetworzenia. Robiłem to z wielu samod ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:46
użytkownik Kyle T
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
16
Dlaczego GUI nie pojawia się po konwersji PY do exe?
Stworzyłem GUI za pomocą QtDesigner i Python. GUI zawiera dwa Windows- drugie okno jest podłączony do pierwszego w ten sposób:


class Ui_First(object):

def openWindow(self):

self.window=QtWidgets.QWidget()
self.ui=Ui_Second()
self.ui.setupUi(self.window)
First.close()
self.window.show()


i jest otwarty przez przycisk Dalej.

Próbuję przekonwertować moje PY plików do EXE. Używam tego polecenia w wierszu polecenia systemu Windows:

pyinstaller -y --add-data "C: ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:46
użytkownik Gosia
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
12
„Uncaught ReferenceError: FB nie jest zdefiniowana” czat przestaje działać
Używam fb klienta Czat ob moją stronę i próbuje po prostu zamknąć całą rozmowę, gdy użytkownik zamyka okno rozmowy udało mi się zrobić mały kod, który osiąga ten cel.

function hide_facebook() {

var x = document.getElementById("fb-root");

x.style.display = "none";}FB.Event.subscribe('customerchat.dialogHide', hide_facebook());


Kiedy biegnę FB.Event.subscribe ( 'customerchat.dialogHide', hide_facebook ());

Na konsoli prac kod i skór rozmów.

ale kiedy zaimplementować kod otrzymuję „Uncaught ReferenceEr ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:45
użytkownik isaac gomez
głosy
-3
odpowiedzi
0
wizyty
28
Czy ktoś mógłby mi pomóc z mojego kodu
let member = message.mentions.members.first();
if (!member) return

member.removeRole(config.StaffRoleID_6)
member.addRole(config.StaffRoleID_5)
member.addRole(config.StaffRoleID_Mentor)
bot.guilds.find(i => i.id === "650330640570646549").members.find(i => i.id === member.id).removeRole(config.PublicRoleID_Staff)
bot.guilds.find(i => i.id === "650330640570646549").members.find(i => i.id === member.id).removeRole(config.PublicRoleID_6)
bot.guil ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:45
użytkownik yhGG
głosy
-1
odpowiedzi
1
wizyty
21
Nie można załadować pliku lub zestawu „biuro, Version = 14.0.0.0, Culture = neutral
„Nie można załadować pliku lub zestawu«biuro, Version = 14.0.0.0, Culture = neutral, TokenKluczaPublicznego = 71e9bce111e9429c»lub jeden z jego zależnościami. System nie może odnaleźć określonego pliku”. Dostaję błąd jak ten serwer (serwer aplikacji asp.net gospodarzem). ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:45
użytkownik Mohit Bajaj
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
8
Jak rozpocząć i utrzymać ją MariaDB Running Centosu Based Docker obraz
Próbuję utworzyć plik Döcker (os bazowe muszą być Centos), który zainstaluje MariaDB, start MariaDB i zachować MariaDB uruchomiony. Tak, że można używać pojemnika w gitlab uruchomić moje testy integracyjne (Java). To, co mam tak daleko

FROM centos:7
ENV container docker
RUN (cd /lib/systemd/system/sysinit.target.wants/; for i in *; do [ $i == \
systemd-tmpfiles-setup.service ] || rm -f $i; done); \
rm -f /lib/systemd/system/multi-user.target.wants/*;\
rm -f /etc/systemd/system/*.wants/*;\
rm -f /lib/system ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:45
użytkownik Chellmic
głosy
1
odpowiedzi
1
wizyty
15
UnicodeDecodeError: „ASCII” kodek nie może dekodować bajt 0xe2 w pozycji 433: nie porządkowej w zakresie (128) podczas tworzenia środowiska Conda
Więc jestem przy użyciu maszyny do serwera i nie jestem tam sudoer. Czy jest jakiś sposób mogę naprawić ten błąd, nie będąc sudoer?

[jalal@scc2 jalal]$ pwd
/projectnb/ivcgroup/jalal[jalal@scc2 jalal]$ conda env create -p /projectnb/ivcgroup/jalal/dpk -f test-dlc.yaml
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done


==> WARNING: A newer version of conda exists. <==
current version: 4.7.5
latest version: 4.7.12

Please update conda by running

$ conda update -n ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:44
użytkownik Mona Jalal
głosy
-3
odpowiedzi
0
wizyty
24
Flex & bizon błąd: każda linia kodu musi kończyć się „£”
warning: multi-character character constant [-Wmultichar]
"┬ú" {printf("le mot %s est reconnu\n", yytext); return '┬ú';} ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:44
użytkownik mohamed missaoui
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
16
Stosując pusty filtr na aktywnym arkuszu kalkulacyjnym Excel - C #
Tak, jestem analizowania przez wielu plikach Excel przy użyciu C #, jedną z rzeczy, które mój program robi to ponowne stosowanie filtrów na aktywnym arkuszu w skoroszycie. ale ja dostaję ten błąd System.Runtime.InteropServices.COMException: „metoda _AutoFilter klasy zasięgiem failed” podczas wywoływania metody .AutoFilter ().

var xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Open(file.FullName);
Worksheet xlWorkSheet = xlWorkBook.Sheets["Data"];
xlWorkSheet.Range["A:Q"].AutoF ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:44
użytkownik Uriel Andreazza
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
6
Biblioteka MVVM do stosowania z Prism
Mam zamiar użyć pryzmat mojego kolejnego projektu i - zamiast wdrażać własne - chciałby użyć „out of the box” biblioteki MVVM, który działa dobrze z Prism i ma niewiele lub nie ma konfliktów.

Wszelkie porady będą mile widziane. Piotr ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:44
użytkownik user687612
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
11
W Restful usługi internetowej wdrożonej w autonomicznym środowisku bez klastrów, nie musimy struktur danych bezpieczne stosowanie nici?
Mam spokojny usługa wdrożony w konfiguracji autonomicznej spoza klastra .. Jak wiemy wiele wątków zostanie automatycznie zrodził się zaspokoić żądań od wielu klientów do każdego z punktów końcowych określonych w niniejszym usługa .. Zauważ, że nie ma wyraźnego tarło nici z mojego końca ..

Używam HashMap wewnątrz jednej z usług / metod biznesowych ..I am iteracja Mapie aw niektórych przypadkach usunięcie niektórych danych z mapy ..

1.Are z wielu wątków wyskakujących dla wielu klientów workinh na tym samym ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:44
użytkownik Rahul
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
11
Jak znaleźć czas wykonania testu jednostkowego Pythona funkcji timeit
Oto fragment kodu. Czy to jest poprawny sposób wywoływania metody badawczej wewnątrz timeit? Skrypt jest wykonywany, ale nie widzę znacznik czasu dla test_SignIn () proszę mi pomóc z tym problemem.

if __name__== "__main__":
import timeit unittest.main(testRunner=HtmlTestRunner.HTMLTestRunner(output='C:\\Users\\Swarna\\PycharmProjects\\PersonalLoanUnitTest_POMBasedProject\\Reports'))
print("Sign_In")
print(timeit.timeit("test_SignIn()", setup="from __main__ import test_SignIn"))

def test_Sign ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:44
użytkownik Swarna Mera
głosy
-1
odpowiedzi
0
wizyty
19
Lokalizacja IP za pomocą interfejsu API jest źle, gdy przesłany miejsce na hostingowego
Używam IP API „na PHP”, aby uzyskać lokalizację przy użyciu adresu IP. Działa prawidłowo na localhost i swobodnego 000webhost, ale kiedy przesłanych witrynę na innym hostingowego „hostinger” zwrócony lokalizacja jest nie tak! dlaczego tak się stało ... to jest funkcja w moim kodu

function location($ip) {
$url = "http://ip-api.com/json/" .$ip. "?fields=209";
$con = file_get_contents($url);
$dec = json_decode($con, true);
$loc = $dec['city']. ", " .$dec["country"];
return $loc;
} ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:44
użytkownik Muhammad Saif
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
9
W jaki sposób można ponownie uruchomić livedata funkcję budowniczego?
Próbuję użyć livedata funkcji konstruktora. Rzeczywiście, jest to tak łatwe w użyciu, ale w rzeczywistości nie mogę zrozumieć, w jaki sposób można ponownie uruchomić współprogram. Poniżej mojej części kodu:

val topStoriesResult : LiveData<UIState<TopStoryWrapper>> = liveData(Dispatchers.IO) {
topStoriesRepository.getTopStoriesSetWrapper().apply {
emit(UIState.Loading)
onFailure { emit(UIState.NoData) }
onSuccess { emit(UIState.HasData(it)) }
}
} ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:43
użytkownik UjinUkr
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
24
Jak mogę zeskrobać obrazów off webage przy użyciu Perl
Chciałbym zeskrobać wszystkie obrazy off stronie internetowej i używam do problemu nie rozumiem.

Na przykład, jeśli mogę użyć wejść https://www.google.com/search?as_st=y&tbm=isch&hl=en&as_q=%22escape%20room%22+movie+poster&safe=images w przeglądarce, a następnie użyć przeglądarki „Pokaż źródło” opcja uzyskać ogromne ilości tekstu / kodu. Korzystanie z „znaleźć” mam ponad 400 wystąpień


https: //


Więc napisałem prosty kod (poniżej) pobiera zawartość i zapisuje wynik w pliku. Ale wyszuki ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:43
użytkownik Caractacus
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
13
Jabłko Kombajny ramy: Jak nazwać wielu wydawców i czekać na ich wykończenia?
Ja odkrywanie kombajnów. Pisałem metod, które czynią żądań HTTP w „Połącz” sposób, na przykład:

func testRawDataTaskPublisher(for url: URL) -> AnyPublisher<Data, Error> {
var request = URLRequest(url: url,
cachePolicy: .useProtocolCachePolicy,
timeoutInterval: 15)
request.httpMethod = "GET"

return urlSession.dataTaskPublisher(for: request)
.tryMap {
return $0.data
}
.eraseToAnyPublisher()
}

... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:43
użytkownik kampro
głosy
-2
odpowiedzi
1
wizyty
30
Jaka jest różnica między maszynopis i ECMAScript (ES)
Czy jest jakaś różnica między klucz TypeScripti ECMAScript? ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:43
użytkownik Kiranmoy Pradhan
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
10
Selen WebDriver.getWindowHandle rzuca NoSuchWindowException po przypisać wartość do zmiennej i używając go
wybacz mi, jeśli to pytanie nie jest na miejscu, ale obecnie Próbuję zaimplementować funkcję używając selen WebDriver w Javie, aby sprawdzić, czy obecny uchwyt okna są zamknięte, czy nie. Sposób poszedłem With stoi

tabs = driver.getWindowHandles();
String activeTab = driver.getWindowHandle();
if (!tabs.contains(activeTab)) {
driver.switchTo().window(baseHandle);
}


driver Jest to przypadek org.selenium.openqa.WebDriver

tabsjest to Set<String>, że posiada wszystkie uchwyty w tym kierowcy i

bas ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:43
użytkownik ReddyZhang
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
7
Typ błędu podczas próby listę wszystkich podkatalogów z katalogu
Chcę wymienić wszystkie podkatalogi z katalogu, ale wyrzuca błąd typu

train_ids = next(os.walk(TRAIN_PATH_ARRAY))[1]
test_ids = next(os.walk(TEST_PATH_ARRAY))[1]
np.random.seed(10) ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:43
użytkownik Nemesis
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
8
Jak zrobić stronę internetową github / strony internetowej prywatny?
Obecnie mam bloga konfiguracji poprzez Github użyciu Jekyll. Początkowo zaczęło się blog publicznego, ale w ostatnim czasie stało się dla mnie bardziej prywatny (czyli blogowania przez wzgląd terapeutycznych i zdrowia psychicznego). Chciałem, aby ta strona blog prywatny.

Rozumiem, że można zrobić repozytorium prywatnych, ale chcę kontynuować za pomocą interfejsu www mojego opublikowany bloga, który jest obecnie publiczny. Czy istnieje sposób wokół to? Jeśli nie, jakie istnieją alternatywne opcje? (Próbował ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:43
użytkownik ayjay
głosy
-1
odpowiedzi
0
wizyty
26
Mój skrypt Pythona zapisać plik dwa razy, i chcę to pisać je tylko raz
Mam kod Pythona, który prosi o niektórych wejść i je pisać te w pliku .html, ale chcę napisać dwie zmienne do niego, to bez czytania pliku dwa razy:

import time
now = time.strftime("%H:%M %d/%m/%Y<br />")

def Watched():
if choice == "watched":
w = str(input("\nMidia:\n1 - Star Vs The Forces Of Evil\n2 - One Punch Man\n3 - Kawaikereba Hentai Demo Suki Ni Natte Kuremasu Ka\n4 - K-ON2\n5 - Eromanga Sensei\n6 - Shingeki No Kyojin\n7 - The Walking Dead\n8 - My Little Pony\n9 - Dr. Stone\n10 - ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:43
użytkownik stake2
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
4
Panel Holoviews dynamicMap strumień żywy na statycznym pliku HTML
Pytanie:

Czy istnieje sposób mogę zachować strumienie w dynamicMaps żywcem podczas zapisywania .ipynb do statycznego pliku HTML?

Więcej informacji:

Używam notebooki Jupyter i mam obiektu Holoviews DynamicMap wich conects wykres drzewa z działki hv.Curve. Aby to zrobić, używam 1DSelect () strumień z holoviews która zwraca indeks wybranego węzła w drzewie. Za każdym razem, gdy użytkownik kliknie na żadnym z hv.Nodes drzew aktualizacje hv.Curves działki.
Muszę tego strumienia lub interaktywność pracować ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:43
użytkownik Elia
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
5
Zapisz scipy rzadki macierzy od węzła głównego do S3 bez wytrawiania pierwszy? OOM
Mam duży rzadki macierzy w moim węzła nadrzędnego, że chcę, aby zapisać na S3. Obecnie zrobić

pickle_obj = pickle.dumps(sparse_m)

s3_client.Object(bucket, s3_path).put(Body=pickle_obj)

Używam do OOM ponieważ pierwsza linia tworzy kiszony wersję rozrzedzony matrycy, który moim zdaniem jest skutecznie powielenie zużycie pamięci.

Co jest bardziej efektywny sposób to zrobić bez tworzenia pośredniego etapu, który tworzy OOM?

Mógłbym zapisać rzadki przedmiot na dysku, a następnie wysłać do S3 że poza bieżąc ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:43
użytkownik xv70
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
7
Checkstyle - Jak zignorować dodając plik klasy w wyjściowym pliku xml
Czy istnieje jakiś sposób, aby ignorować pokazując plik klasy, jeśli nie ma błędów. Mam checkstyle.xml z zasadami, a gdy próbowałem zbudować mojego projektu The Checkstyle sprawdza wszystkie moje pliki, a następnie generuje plik wyjściowy XML. Ten XML ma tendencję do tworzenia HTML. Chcę zignorować dodać plik klasy, że zatwierdzone przez reguły Checkstyle bez żadnego błędu. ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:42
użytkownik RAAAAM
głosy
3
odpowiedzi
0
wizyty
14
wygenerowane dokumenty PHPDoc nie należy łączyć
Starałem się odwrócić inżynier Magento i pomyślałem, że czytanie na każdy sposób jest dobry początek (oficjalny docs są zbyt płytkie). Magento wydaje się nie mieć wcześniej wygenerowane dokumenty, co jest sprawiedliwe, bo każda konfiguracja różni się od innych, i nie ma sensu go udokumentować rodzajowo. Istnieje bloków dokumentacji wewnątrz kodu bazowego i pomyślałem, mogę po prostu użyć PHPDoc generować dokumenty dla niego.

Ustawić

Dystrybucja Magento jest 2.3.3, podjęte z ich strony github: https://gith ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:42
użytkownik 157 239n
głosy
-2
odpowiedzi
0
wizyty
10
Oszczędzać wielokrotności Imágenes pl Django 2.2
no puedo Zapisz do todas las Imágenes que Agrego en el formulario este es el código de las Widoki Widoki
modele

y este es el que aparece błąd wprowadzić opis obrazu tutaj ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:42
użytkownik fernando gonzlez gonzalez
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
18
Jak przekształcić dane przy użyciu Lodash
dont mam dużo experince z lodash i chcę, aby przekształcić swoje dane. Próbowałem za pomocą GroupBy i mapę, ale nie jestem w stanie uzyskać oczekiwany rezultat. Bardzo wdzięczny jeśli ktoś mógłby pomóc.

Przykładowe danevar sample = [{
"changeType": 1,
"type": "changeAccount",
"updated": {
"id": 71,
"company": 124201,
"user": 8622
}
},
{
"changeType": 2,
"type": "changeAccount",
"updated": {
"id": 70,
"company": 124201,
"user": 8622
... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:42
użytkownik Alexandra
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
13
Formularz „Action” jest skrócenie docelowy adres URL i łamanie żądania zapytania
Próbuję przekazać wartość formularza do docelowego adresu URL z dodatkowymi parametrami i docelowego adresu URL wydaje się być coraz obcięta po przedłożeniu formularza.

http://jsfiddle.net/abste4qp/

<form _lpchecked="1" action="https://harpercollegetestpv.destinysolutions.com/search/publicCourseAdvancedSearch.do?method=doPaginatedSearch&amp;showInternal=false&amp;cspIndex=true&amp;isPageDisplayed=true&amp;courseSearch.courseDescriptionKeyword=" class="search-form" id="search-form" role ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:42
użytkownik linuxgx
głosy
3
odpowiedzi
3
wizyty
53
Zastosowanie operator logiczny w pętli Warunku
W niżej podanym kodzie, dlatego ||logiczne nie działa, zamiast tego kończy się pętla szczególnie kiedy &&jest stosowany?

int main() {
char select {};
do {
cout<<"Continue the loop or else quit ? (Y/Q): ";
cin>>select;
} while (select != 'q' && select != 'Q'); // <--- why || (or) doesn't work here ??
return 0;
} ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:41
użytkownik Rishi K.
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
13
Konfigurowanie aplikacji przy użyciu React maszynopis z Auth0
Jestem próby pracy poprzez zastosowanie próbek Auth0 użyciu projekt stworzony za pomocą tworzenia reagują aplikacji z szablonem maszynopis.

Znalazłem jeden przykład, że masz mnie za reagować-auth0-spa.tsx ( https://github.com/auth0/auth0-spa-js/issues/39 ). Jednak, gdy próbuję tworzyć NavBar.tsx, wydaje się nie być zrozumienie typ zwracany przez useAuth0 () rozmowy. Jestem lekki porównawcza z maszynopis, ale wydaje się to być może dlatego, że typ jest zadeklarowany jako pustych, choć to przypuszczenie.

Ot ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:41
użytkownik Steve Ferguson
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
10
Dziwne funkcja preambuła w demontaż push ecx, ale niewykorzystane
Jestem analizowanie kodu w ARP i nie mogę dowiedzieć się, do czego służy kilku instrukcji.
Kod rozpoczyna się preambułą standardowej funkcji, które popycha bieżącą wartość EBP na stosie, a następnie przełącza bieżący wskaźnik stosu do EBP później odnosić się do argumentów i zmiennych lokalnych w stosunku do niego.
Ale wtedy, to popycha ECX na stosie. Czemu? Nie sądzę, żeby cokolwiek przekazywana jest w nim jako argument do funkcji?
Następnie przenosi się aktualna wartość od ECX się [ebp+var_4], co wydaje ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:41
użytkownik Alojzy Bąbel
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
19
jak dodać zagnieżdżonego obiektu w bieżącym istniejącego obiektu JavaScipt
starałem się dodać obiekt zagnieżdżony w moim JavaScript Object. I coundn't znaleźć żadnego rozwiązania w internecie. Mam odpowiedź, która przychodzi z serwera i muszę ustawić pewne wartości przed przechowywania tych samych danych w db.

oto przedmiot:

"currentMembership": {
"messages": {
"isUnlimited": false,
"count": 5
},
"likes": {
"isUnlimited": false,
... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:41
użytkownik Ashvini Panwar
głosy
1
odpowiedzi
1
wizyty
25
Ekspresowe powraca API nic na żądanie POST
Im próbuje zrobić JWT auth api w wyrazić, wszystko działało dobrze, aż po dzisiaj dać żądanie POST z listonosz zwraca tylko {}

Oto kod dla server.jsconst express = require("express");
const mongoose = require("mongoose");
const dotenv = require("dotenv");
const app = express();
const auth = require("./rutas/auth");
dotenv.config();
const port = process.env.PORT || 5000;
mongoose.connect(process.env.URI, {
useUnifiedTopology: true,
useNewUrlParser: true
});
app.use(express.json());
app.use("/api/aut ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:41
użytkownik Pablo Salgado
głosy
3
odpowiedzi
1
wizyty
24
Jaka jest różnica między struct i zmienny struktury pod maską w Julia?
Mam następujący kod:


julia> struct Point
x
y
end

julia> Point(1,2) == Point(1,2)
true

julia> mutable struct Points
x
y
end

julia> Points(1,2) == Points(1,2)
false


Dlaczego te dwa obiekty są równe, gdy jest to normalne struct ale nie równe, gdy jest to zmienny struct? ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:40
użytkownik logankilpatrick
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
13
Zmiana odniesienia w kolumnie Email
Ja próbuje dostosować kod do korzystania z kolumny „J” jako kolumny odniesienia, ale z niewielkim sukcesem. Nie jestem pewien, co mi brakuje, aby mieć kolumnę użyć kodu „J” zamiast kolumny „A”. wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami, kod po prostu nadal referencje Kolumna „A”, aby uzyskać adres e-mail, aby wysłać dokument.

Sub EmailItems()

'Creates emails, attaches items, and choice to send automatically or have them pop up for your
review. Delete the "'" in front of .Send in order to send automatically ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:40
użytkownik Sean Pakulski
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
4
Google Analytics Regex: Filtr Landingpages tylko jeden directoy
Zasadniczo chcę, aby filtrować dla stron w formacie:

/page


ale nie chcę takich stron to:

/dir/page/page

dir/page


Czy istnieje jakiś sposób, aby to osiągnąć stosując filtr regex w Google Analytics?

Próbowałem następujące:

/*/ ale jej nie działa w ogóle. ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:40
użytkownik user1721135
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
8
Graphql subskrypcje - Subskrypcja pole musi powrócić Async iterable. Odebrane: niezdefiniowane przy użyciu withFilter
Mam aplikacji, która używa graphql zapisów na funkcjonalności czatu. I udało się z powodzeniem dostać abonament pracuje jednak po wprowadzeniu withFilterfunkcji, aby filtr, który klienci komunikaty wysyłane do otrzymuję następujący błąd na frontend:


Subskrypcja pole musi powrócić Async iterable. Odebrane: niezdefiniowane


Oto moja subskrypcja rezolwer:

const { PubSub, withFilter } = require('graphql-yoga');

const pubsub = new PubSub();
pubsub.ee.setMaxListeners(30);

const Subscription = {
detailed ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:40
użytkownik red house 87
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
15
zmienna nielokalna nie jest aktualizowana w multiprocessed funkcji zagnieżdżonych
Pisałem funkcję parallelize funkcję MSELoss z torch.nn rzeczy przyspieszenia wielu obliczeń strat. Kod jest w następujący sposób:

def paral_MSELoss(*args): # Parallelized MSELoss for multiple Inputs in form of (x1,x2,y1,y2,z1,z2)
out = [None] * (len(args)//2)
def append_mul(index, input_1, input_2):
if input_1.device.type == 'cpu':
input_1 = input_1.cuda()
if input_2.device.type == 'cpu':
input_2 = input_1.cuda()
nonlocal ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:40
użytkownik Asil
głosy
-3
odpowiedzi
0
wizyty
28
Jak napisać kod C ++ dla tego pathfinding algorytmu układanki?
Więc to jest pytanie z pełnym przykładów wejściowych i wyjściowych. Byłby wdzięczny za pełny kod z jasnymi facetów wyjaśnienia;). Mamy robota, który stara się dotrzeć do punktu początkowego do końca w n * n ramka, która wygląda następująco: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 pozycja wyjściowa robota jest po lewej stronie najbardziej dolny 0 i koniec jest prawo najwyżej jeden wierzchołek. pozwala wywołać każdy numer „dom”. domy z 0 są otwarte ścieżki i te, które mają 1 są zablokowane. robot mogę przejechać jedną ścieżkę dwuk ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:40
użytkownik Shyn
głosy
1
odpowiedzi
0
wizyty
32
Czy to źle mieć klasy, które implementują interfejs, a także implementować interfejs, który wydłuża pierwszy interfejs?
Nie mogę ustawić tytuł to pytanie lepiej, naprawdę przepraszam, jeśli to nie jest clear.I try opisać moje pytanie, pokazując trochę kodu:

Mam interfejs jak:

public interface ITest
{
int Age{get; set;}
}


a także inny interfejs, który przedłużyć iTest jak:

public interface ITest_2: ITest
{
string Name{get; set;}
}


teraz robię implementację takiego:

public class TestImplementation: ITest_2,ITest
{
public int Age{get; set;}
public string Name{get; set;}
}


jak wiesz, że wystarczy po prostu wdro ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:39
użytkownik Waki
głosy
2
odpowiedzi
1
wizyty
16
Jak złamać zakres na mniejsze zakresy niewyspecjalizowanych nakładających
Co jest najpiękniejsze sposób złamać większy zakres na mniejsze zakresy nie nakładających się?

Obecnie używam stepmetody, ale nie podoba konieczności sprawdzenia górną granicę zakresu i wykonywać obliczenia w celu uniknięcia nakładania się:

Na przykład:

range = 1..375
range.step(100).each do |start|
stop = start + 99
stop = range.last if stop > range.last
puts "#{start}..#{stop}"
end


Wydajność:

1..100
101..200
201..300
301..375 ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:39
użytkownik Tom Rossi
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
15
JavaFX WebView: jak sprawdzić, czy forma jest poprawna?
Czy istnieje sposób, aby stwierdzić, czy forma jest ważna z Java?

Zasadniczo, to metoda, która zwraca true jeśli wszystkie pola wejściowe ogranicza są spełnione i false w przeciwnym wypadku.

O dziwo, org.w3c.dom.html.HTMLFormElementw rzeczywistości nie ma checkValidity()sposobu.

EDYTOWAĆ:

Jeszcze bardziej dziwne, realizacja com.sun.webkit.dom.HTMLFormElementImplobsługuje metodę checkValidity(). Niestety, pakiet com.sun.webkitnie jest dostępny bezpośrednio, a więc metoda ta jest niedostępna. ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:39
użytkownik Guillaume F.
głosy
-2
odpowiedzi
0
wizyty
16
Błąd „Błąd typu:«funkcja»obiekt nie jest iterable” w kolbie
będę pisać cały główny aplikacji w jednym pliku i nie wiem, czy błąd w szablonie lub w głównym pliku python

import datetime

from flask import Flask
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
from flask_login import LoginManager
from flask_bcrypt import Bcrypt
from sqlalchemy.ext.hybrid import hybrid_property, hybrid_method

app = Flask(__name__)

app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'sqlite:///.../snap.db'
app.config['SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS'] = False
app.config['SECRET_KEY'] = 'putheretrjurtrandom ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:39
użytkownik kamel altohamy
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
13
Jak uzyskać tablicy json w jednym rzędzie w ulu, starając się nie wybuchnąć
Myślę, że moje pytanie jest bardzo proste, ale nie jestem w stanie znaleźć żadnych konkretnych odpowiedzi.

Mam JSON tak:

{"data":
{"updated": "yes",
"car": [{"type": "fancy", "name": "bmw"},
{"type": "normal", "name": "honda"}]
}
}


Chcę umieścić to w ulu tabeli jako:

updated car
yes "{"type": "fancy", "name": "bmw"},{"type": "normal", "name": "honda"}"


Użyłem from_json, to_json ale nie może zmusić go do pracy. Znowu, nie chcę go rozkładać ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:38
użytkownik AkashNegi
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
17
Używanie „findall”, aby znaleźć motyw sekwencji dla sekwencji białka
Mam program, który musi podjąć danych wprowadzonych przez użytkownika, by znaleźć plik FASTA zawierający sekwencję białka (i dać błąd, jeśli plik nie można znaleźć), a następnie zeskanować za pomocą sekwencji i znaleźć te sekwencje cztery litery, które się z poniższymi zasady: zaczynają się od „N”, wtedy nic, ale „P”, a następnie „S” lub „T”, to wcale nie jest „P” . Mam część gdzie jest błąd danego gdy plik nie został znaleziony. Jednak podczas skanowania za pośrednictwem sekwencji, jestem otrzymania tylko ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:38
użytkownik Tyler Nam Nguyen
głosy
-1
odpowiedzi
0
wizyty
11
Jak wymienić UTF-8 znaków w języku C #
Mam krótkie pytanie: co to pyton linia wyglądać w języku C #?

data = data.replace('\xe2\x80\x98',"'") # Replace smart single open quote. ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:38
użytkownik hepek
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
10
Django dodanie nowego atrybutu WSGIRequest
Hej jestem trochę nowy w Django i całego views / przetworzyć żądania. Więc zauważyłem dostałem AUTH_USER wewnątrz obiektu żądania z powodu middleware użytkownika miałem wewnątrz pliku ustawień, i wszędzie mam prośbę, mogę zadzwonić do obiektu użytkownika z request.user

Jakbym miał podobny modalne / przedmiot, który jest bardzo ważny i widziałem jak stworzyć podstawową middleware, ale nie jestem na pewno, jak powtórzyć podobną funkcjonalność, gdzie będę mieć dostęp do tego konkretnego obiektu wewnątrz wnios ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:38
użytkownik Rugiewit
głosy
0
odpowiedzi
2
wizyty
26
PowerShell regex uszkodzony
Istnieją pewne string (jego zawsze powinno być. Na końcu)

$A = 'Send email to: mail@domain.com.'


Jest tam również kod, który jak rozumiem wszystko, ale należy usunąć e-mail

(([regex]'Send email to:(.*?)\.').Match($A).Value -replace "Send email to: |\.") -replace ";$"


Problem polega na tym, że kod uszkodzony i to zrobić

mail@domain


zamiast

mail@domain.com


jak to może być stałe, a co to ma znaczyć „; $”? ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:38
użytkownik Igor Kuznetsov
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
5
Socket.IO server.origins zawsze powraca „*” jako wartości pochodzenia (Nodejs)
Staram się budować połączenia serwer / klient dwukierunkowy socket.io. Serwer będzie pozostawać za jednego IP / domeny i woli klienta za innego IP. Chodzi o to, aby powiadomić mnie, gdy serwer przechodzi w tryb offline, w przypadku awarii zasilania lub awarii serwera. Problem mam, jest staram się zabezpieczyć gniazdko więc nie każdy może podłączyć do gniazdka. Socket.IO posiada funkcję server.origins że powróci pochodzenie gniazda próbuje się połączyć. Ich dokumentacja API wyjaśnia to w ten sposób.

io.orig ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:38
użytkownik Eric Christensen
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
13
Oracle SQL prepareStatement wysyłania NULL jako parametr ciągu setXXX ()?
Hej wszystkim mam następujące zapytanie SQL:

Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
PreparedStatement stmt = con.prepareStatement("SELECT " +
"DECODE(MAX(ID), NULL, 'NO', 'YES') BOOL_VAL " +
"FROM " +
"MASTERNICSDB " +
"WHERE " +
"FTAG = ? " +
... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:37
użytkownik StealthRT
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
17
IntersectionObserver Lazy nie ładuje robocza
To jest mój pierwszy raz próbuje leniwy załadunku i chciałem użyć IntersectionObserver. Zaczęło wykonując wraz z tej strony internetowej. Szczerze mówiąc po prostu zawartość strony, aby czekać aż do obciążenia jest mniejsza niż 50% szerokości rzutni jest poniżej rzutni. Nie jestem pewien, jak obserwować wszystkie treści, więc tylko wybrane zajęcia dla widżetów, które są wyświetlane, ponieważ są one główną treść. Niestety mój kod nie wydają się robić dużo. I dodaje się console.logna początku, aby upewnić się ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:37
użytkownik Enzie Riddle
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
9
jak używać niestandardowych wyjątek w python
Jestem ponad moją głową tutaj .... nowym do Python i próbuje użyć metody nie całkowicie zrozumieć jeszcze (w szczególności niestandardowe część wyjątku).

W poniższym fragmencie kodu, chcę użytkownika, aby wprowadzić nazwę użytkownika (jako część procesu rejestracji). Następnie chcę zweryfikować tej nazwy dla 2 rzeczy. Po pierwsze tylko format (re), a następnie po drugie chcę, aby sprawdzić, czy nazwa jest już zajęta przez odniesienie plik zawierający nazwy użytkownika i hasła.

Po pierwsze, wiem, że cała d ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:37
użytkownik user2725402
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
9
Dlaczego tak się dzieje: kwota „N2_CPUS” przekroczona. Limit: 24,0 w regionie us-central1
Dostałem błąd podczas próby utworzenia silnik obliczeniową 64 procesora. Jednak patrząc na kwotę (IAM i administracyjnej), widzę kontyngentu na 72. Czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje i co mogę z tym zrobić? Dziękuję Ci bardzo! ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:37
użytkownik Toshiro K. Ohsumi
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
6
Czy muszę jawnie indeks klucza obcego gdybym go innym indeksu kolumny?
Ja jechałem przez ten przykład:

class CreateArtworkShares < ActiveRecord::Migration[5.2]
def change
create_table :artwork_shares do |t|
t.integer :artwork_id, null: false
t.integer :viewer_id, null: false
t.timestamps
end
add_index :artwork_shares, :artwork_id
add_index :artwork_shares, :viewer_id
add_index :artwork_shares, [:artwork_id, :viewer_id], unique: true
end
end


A ja odnoszę się do tego przepełnienie stosu postu: indeks na wielu kolumnach w Ruby on Ra ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:37
użytkownik Karen
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
6
Korzystanie UseSubmitBehavior jako fałszywe i wymagane = true w asp.net strony aspx
Próbuję jest wymagane sprawdzanie poprawności formy użytkowe = true i false w użyciu UseSubmitBehavior Rejestru ButtonaAle tu jest problem, że walidacja formularza (wymagane = true) nie działa przycisk OnClick.

Proszę pomóż. Z góry dziękuję ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:37
użytkownik user3857963
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
8
Szybka komunikat „Proszę Update”, aby wypełnić jedną komórkę, gdy inna komórka danych wprowadzonych
Jest to możliwe w Arkusze Google, aby uzyskać szybką wiadomość wypełnić jedną komórkę, gdy inna komórka ma danych wprowadzonych. Komunikat po prostu musi być „Proszę Update” ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:36
użytkownik Vivek
głosy
-3
odpowiedzi
0
wizyty
22
Jak można wygenerować macierz losowych, non-powtarzanie ciągów n-Length w Pythonie?
Jesteśmy całkiem nowy, python, i należy wygenerować przez m matrycy (może być inny rozmiar za każdym razem kod jest uruchamiany) losowych, non-powtarzanie ciągów. W przeszłości, stworzyliśmy mniejsze matryce z określonych rozmiarach, ale chciałby nasz kod do uogólnić do dowolnego wejścia rozmiar. Jak powinniśmy się za to zabrać?

Dzięki za wszelką pomoc można zapewnić! ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:36
użytkownik borbbles
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
4
Office 365 perspektywy Graph API niestandardowy nagłówek wiadomości e-mail
W celu zorganizowania maile do pojedynczej nici GMail wymaga niestandardowych nagłówków, aby być ustawione w przychodzącej wiadomości. Czy jest jakiś sposób, aby ustawić niestandardowe nagłówki podczas wysyłania wiadomości przez Urząd O365 Outlook Graph API? Dokumentacja stany o opcji niestandardowe nagłówki poprzez własności InternetMessageHeaders, jednak jest to konieczne, aby rozpocząć nazwę nagłówka z „X” dodatek, który sprawia, że ​​nie do użytku. Na przykład, komunikat ten ma ustalić pewne niestandard ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:36
użytkownik Semen Shekhovtsov
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
12
jak zmienić recylcler elementu widoku po nazwie wykończenia działalności
Mam pewien problem z moim wniosku. W moim app mam Główna działalność i działalność ta zawiera pewną fragment. W jednym z tych fragmentów mam recyclerview które mają pewne przedmioty i mogę ustawić onclicklistenerdla każdej pozycji recyclerview w adapterze i kiedy każdy element kliknął i rozpocząć drugi aktywności, które pokazują klikniętego elementu o więcej szczegółów na jej temat. tak, mam jednego ulubionego przycisk w moim recyclerview dla każdej pozycji, a także mam ten ulubiony przycisk na drugiej dzia ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:35
użytkownik Hexmaster
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
12
Excel udokumentować na tworzenie zadań outlook
Nie jestem zaznajomiony z VBA w ogóle. Ktoś w pracy stworzył dokument Excel, który ma przycisk na celu wysyłanie informacji do przypomnienia Outlook. Bardzo chciałbym, aby przekształcić go przesunąć do zadań programu Outlook lub stworzyć zupełnie nowy plik, ale nie wiem, co należy zrobić. Czy ktoś jest w stanie pomóc?

Wierzę, że jest to aktualny kod, który jest używany.

Sub Button1_Click()

Sheets("Sheet1").Select
On Error GoTo Err_Execute

Dim olApp As Outlook.Application
Dim olAppt As Out ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:35
użytkownik Cindy
głosy
0
odpowiedzi
2
wizyty
23
Proste zapytanie o aktualizację MySQL trwa wieki. Indeksowanie problem?
UPDATE ps_product_check SET `google_shopping_link`= '777' WHERE `google_shopping_link`= '778'635 wierszy naruszone. (Query wziął 452.8805 sekund).


Tabela ma 55000 wierszy, 39 kolumn. Istnieje kilka indeksów, z których jedno jest wyposażone nazwę kolumny w pytaniu.

Istnieje wiele tutoriali na temat tworzenia indeksów technicznie, ale nie mógł znaleźć żadnego, które wyjaśniają logikę za nim.

Ten szczególny zapytanie zajmowało się frakcję zakończeniu teraz 8 minut.

Czy indeksowanie, czy może to być ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:35
użytkownik popkutt
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
12
Uzyskać szereg konkretnych dni tygodnia pomiędzy datami
Jak uzyskać ilość konkretnego dnia tygodnia z zakresu dat, bez pętli?


data_początkowa = 01.01.2020
end_date = 24.01.2020
tygodnia = 3 (środa)


Otrzymujemy kwotę środy pomiędzy tymi datami.

WEEKDAYS_COUNT(startdate, enddate, weekday)


Jeśli zakres dat ma ten sam początek i EndDate, powinien wyjście 1, jeżeli data ta przypada w środę.

Uwaga: To nie jest duplikatem. Nikt nie ma formułę pracy dla tego pytania, inne niż z wyjątkiem soboty i niedziele. ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:35
użytkownik jimmy
głosy
-1
odpowiedzi
0
wizyty
6
Co byłoby prawo infrastruktura (DB, frontend, backend) dla buisness Inteligence / wizualizacja danych web app?
Gdybym miał opracować aplikację podobną do następującej:

https://www.devresults.com/

https://keshif.me/

https://www.arkatechture.com/arkalytics

by boot PostgreSQL, Wiosna i kątowe wystarczy czy są wyspecjalizowane narzędzia (języki programowania, ram, SDK) wykonane na zamówienie lub na celu tego typu przypadek użycia? ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:35
użytkownik karamancho
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
22
przeciążenie Typesript lub leki generyczne, aby powrócić właściwości Diferent oparte na interfejsach
Czy jest jakiś sposób, aby powrócić Diferent właściwości w zależności od typu interfejsu parametru? Co muszę: Mam dwa interfejsy, które różnią się tylko nazwą jednej z właściwości:

export interface img1 {
id: number;
apId: number; //requested property from this type
img: string;
}

export interface img2 {
id: number;
artId: number; //requested property from this type
img: string;
}


Coś jak:

function childId(obj: img1|img2): number {
return typeOf(obj)==='img1' ? artId : apId
}


A może powi ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:35
użytkownik Josep Alacid
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
18
Mam do tworzenia kopii zapasowych plików .trn nawet jeśli kopia zapasowa pliku dziennika
Staram się stworzyć plan konserwacji do naszej bazy danych, ponieważ nikt nie ma uczynić go od ich powstania. Czytałem o pełnych kopii zapasowych, dyferencjały etc ale jestem naprawdę mylić z .trnplikami. Musiałem zatrzymać zadanie, które stworzył ten plików, ponieważ nie były nigdy usunięte więc wzrosnąć do ponad miliona plików. Mam również przeczytać o kopię zapasową pliku dziennika, jeśli masz pełny tryb odzyskiwania.

Moje pytanie brzmi, czy mogę wykonać kopię zapasową plików DatabaseName_log często mam ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:34
użytkownik kprincipe
głosy
1
odpowiedzi
1
wizyty
21
Powrót zwycięski wiersz między każdą parę wierszy w dataframe
Mam ramki danych gier NBA i mam wyniki, ale chcę mieć także wiersz, który zawiera wartość logiczną wartość 1, jeśli zespół wygrał tę grę. Wiem, że prawdopodobnie ma coś do The pomocą funkcji „GroupBy”, ale nie jestem bardzo doświadczony z nim. Oto ramka danych: ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:34
użytkownik rLoper
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
12
Jak zoptymalizować zagnieżdżone dla pętli w Fortran gdy kolejność pętli liczy?
I mają stosunkowo prosty podprogramu, gdzie zapisany jest numer występowania numer 2 w tablicy. Mam dwie tablice geno_pro 2D (2000, 50000) i geno_par (100000, 50000). Muszę porównać każdy wiersz z geno_pro z każdym rzędzie od geno_par i policzyć ile liczb 2 ma.

subroutine ptoh(oh_ped, oh_cnt, m, npro, npar)
use omp_lib
implicit none
integer :: par,pro,npar,npro,m,i,i_M,i_F,total_snp,effective
integer :: geno_par(npar,m),geno_pro(npar,m),oh_po(npar),sex(npar),sex_par(npar)
integer :: p ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:34
użytkownik Fernando Brito Lopes
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
14
Jak zwrócić żeton generowane piętrowo microservice
Mam jedną mikro-service „autoryzacja”, jedną bramę z Zuul i jeden Web API.

Zaimplementować JWT token z bezpieczeństwem bagażnika sprężyna.

Kiedy mój użytkownik Spróbuj zalogować się z Web API, nazwę użytkownika i hasło są wysyłane do uwierzytelniania MS (Zuul jest konfigurowanie pozwolić na to wezwanie to MS) i po zweryfikować użytkownik jest w bazie danych, to generuje token.

Moim problemem jest to, że nie może wrócić na odpowiedź z tokena (lub wewnątrz pliku cookie, staram się umieścić znacznik w plik ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:34
użytkownik Nanoo
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
16
Pobierania wartości z tabeli stosując pływak zakresu (1 do 6) w SQL?
Rozważmy tabelę,

Col1
1.1
2.1
8.1
5.7
3.4
5.6
9.2
8.3


z powyższej tabeli, chcę pobrać wartości z zakresu od 1 do 6 jako

Col1
1.1
2.1
5.7
3.4
5.6


Jak bym się to przy użyciu zakresu (1 do 6) w SQL? ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:33
użytkownik Aniket Ghole
głosy
2
odpowiedzi
2
wizyty
37
Asp.Net Rdzeń - Binding braku danych formularzy
Mam WebAPI który ma odbierać upload plików.
Ogólna definicja brzmi:

[Route("/{rdmId}/files/{fileName}")]
public class RDMFilesController : Controller
{
/// <summary>
/// Creates a new file for the given RDM. If the file already exists an error is returned.
/// </summary>
/// <returns></returns>
[HttpPut]
public async Task<IActionResult> PUT(string rdmId, string fileName, [FromForm]IFormFile file)
{
// DO STUFF
}
}


Na części robić rze ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:33
użytkownik Leonardo
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
38
Porównując wartości int dwóch plików danych w C
Dano mi 3 pliki liczb całkowitych reprezentujących trzy różne odczyty temperatur dla różnych dniach. Muszę porównać trzy liczby całkowite każdy dzień, aby dowiedzieć się, czy tam wadliwy czytania jeśli ktoś nie zgadza się z dwóch pozostałych. Wciąż otrzymuję błąd, który mówi

invalid operands to binary expression ('FILE'
(aka 'struct __sFILE') and 'FILE'
if(*(data1+i)==*(data2+i) && data3[i]!=data1[i])


Kod jest moja

int main(int argc, char** argv){
FILE *data1, *data2, *data3;

data1= ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:33
użytkownik Charlie P
głosy
-2
odpowiedzi
0
wizyty
11
Organizacja komputer sorter
Część 1: 4-Bit Sorter sieci (10%) Projektowanie, budowa i badanie sieci uporządkować 4 bity binarnych. Oznacza to, że sieć będzie zdolny do sortowania cztery bity w porządku rosnącym lub malejącym. Kolejność sortowania zależy od położenia kierunku, aby wybrać przełącznik. Sieć ta składa się z jednostek sortownika na podstawie projektu w Homework # 3. Hw 3 Poniższy diagram pokazuje, jak wiele z tych jednostek sortownika można podłączyć do wykonywania 4-bitowy sortowanie w porządku rosnącym.
Obraz rodzaju
... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:33
użytkownik Ness
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
9
Co to jest: root preferencje dla zastąpienia tekstu klawiatury w iOS?
Czy ktoś zna preferencje: korzeń do wymiany tekstu klawiatury w iOS

Próbowałem preferencje: root = Ogólne & path = klawiatura / TEXTREPLACEMENT ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:32
użytkownik David
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
8
Cypher: Co to jest system nazewnictwa klauzul / funkcji?
Uczę Cypher i patrząc prostych przykładów samouczka takie jak:

MATCH (p:Person)-[:ACTED_IN]->()
WHERE toLower(p.name) STARTS WITH 'michael'
RETURN p.name


Mam twardy czas plamienia systemu za składni i konwencji nazewnictwa w klauzuli WHERE-(Jestem bardzo nowe do języków zapytań więc przepraszam, jeśli to powinno być oczywiste). Czytam klauzuli WHERE, ale myślę o tym, jak dwóch przekształceń ciąg - po jednym z ciągiem do (małymi literami) łańcucha, a drugi z ciągiem do boolean. Spodziewam się klauzula ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:31
użytkownik ahura
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
27
Nieobsługiwany wyjątek w 0x74A635D2 w Project2.exe: Microsoft C ++ wyjątek: std :: bad_alloc w lokalizacji pamięci 0x012FDBC4
Stworzyłem tę klasę o nazwie „Consulta Bool”, który ma na celu stworzenie drzewiastej stucture. Używam tej klasy, aby logiczna Consult. Dlatego właśnie stworzyliśmy klasę (jestem zobowiązany do korzystania z pliku nagłówka i plik .cc), tutaj jest kod do pliku nagłówka i pliku .cc:


struct token {
string tipo;
string etq;
Date fini, ffin;
};
//(there is an endif here)

class ConsultaBool {
public:
ConsultaBool(const string& s);
ConsultaBool();
ConsultaBool(const Date& fi ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:30
użytkownik Smpl Fcts
głosy
1
odpowiedzi
1
wizyty
10
Nie można ustawić nagłówki po wysłaniu do klienta - Wysyłanie wiadomości e-mail SES
Próbuję zbudować pw rozwiązanie do odzyskiwania i dodałem kod SES w metodzie app.post, ale wciąż otrzymuję Cannot set headers after they are sent to the client. Błąd jest wyzwalane.

ses.sendRawEmail(params, function(err, data) {
if(err) {
res.send(err);
}


Dodałem kod params przed myśleniem User.findOne że będzie działać, ale zgaduję, że mówi nagłówki przed osiągnięciem końcowego API. Który w tym przypadku nie byłoby to możliwe, o ile się nie mylę. Jak mogę uzyskać kod AWS SES grać ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:30
użytkownik user6680
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
6
Jak tworzyć linki PDF, które można bardzo szybko aktualizowane w przyszłych zaktualizowane pliki PDF?
Mam katalog PDF z setek pozycji, podzielonych przez markę. Katalog będzie bardzo często aktualizowana. Czy ktoś wie o sposób mogę zawierać jakieś linki, które wprowadzają widza nad do konkretnych stron lub do konkretnych marek - w ten sposób można bardzo szybko i łatwo skopiować do aktualizacji przyszłości PDF? Dla ex: kliknij link „A” i być doprowadzone do Marki rozpoczynające się od tej litery. Nie chcę, aby przejść przez 60 linków każdej aktualizacji raz. Wszelkie pomysły jak mogę coś osiągnąć w ten spos ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:30
użytkownik Shir L
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
22
Kwestie użyć stringstream do analizowania ifstream
Mam plik txt których treść jest następująca:

1
256 128
32768


Napisałem kod do analizowania tych numerów. Ale po tym ss << line2;, zmienna ssjest pusta. Czy ktoś może mi pomóc w tej sprawie?

ifstream fr;
fr.open(input);
if (!fr)
return false;
string line1;
string line2;
getline(fr, line1);
getline(fr, line1);
getline(fr, line2);
stringstream ss;
uint32_t width, height;
ss << line1;
ss >> width >> height;
ss.str(string());
ss << line2; // After this line, why does `ss` i ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:30
użytkownik xiaomajia909
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
7
Kanał Facebook wyrobów z produktów tworzonych przez użytkowników
Nasi klienci mogą stworzyć w pełni spersonalizowanych produktów na naszym sklepie internetowym. Facebook synchronizuje te spersonalizowane produkty każdą godzinę pingując naszego API.

Gdy klient tworzy swój produkt, możemy wywołać zdarzenie ViewContent z identyfikatorem produktu w naszej bazie danych. Ponieważ jeszcze nie istnieje w katalogu Facebooku The Facebook Pixel Helper pokazuje informację, że produkt nie może być dopasowana do katalogu.

Kiedy Facebook synchronizuje nasza baza danych do katalogu, ż ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:30
użytkownik Sabatino
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
29
Może nie marynacie QLabel obiekt w Pythonie
Próbuję serializować QLabel podklasy korzystając marynowane w python, ale po tym unpickled tekst nie wydaje się być zestaw. Co robię źle lub co mam robić, a nie do tej pracy?

class TestClass(QLabel):

def __init__(self):
super().__init__()
self.setText("SomeText")

def __getstate__(self):
return self.__dict__.copy()

def __setstate__(self, state):
super().__init__()
self.__dict__.update(state)


tc = TestClass()
print(tc.text())
re ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:29
użytkownik Vuk Isic
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
13
bash sed / awk / perl: usuwając grupę znaków z wyjątkiem, gdy jest on zgodny specyficzne ciągi
Celem jest, aby usunąć grupę znaków alfanumerycznych (w tym „_” i „” «-»), gdy pojawiają się one przed drugim dwukropkiem (:) z wyjątkiem, kiedy to grupa pasuje http [s] *.
Drugi jelita grubego musi zostać usunięte.
Innym ograniczeniem jest to, że nic nie może być zrobione, jeśli pole trzeci (jeden po drugim dwukropkiem) zawiera co najmniej jeden dwukropek.


Na przykład, poniższa lista ...:

- name_1: name_11:value-1
name_2: value-2
name_3: http://value-3
- name_4: https://value-4
name_5: name_51:v ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:29
użytkownik jean-christophe manciot
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
12
Funkcja jQuery przedłużyć jeśli obiekty są funkcją
Natknąłem składni, jak następuje. Nie mogę zupełnie zrozumieć, co ona próbuje zrobić

$.extend(
{
selectValue: function(value) {
// do some stuff
}
},
this._selectorCallbacks
) ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:29
użytkownik Waterfr Villa
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
8
Edycja rekordów CSV z nagłówkami z apache.common.csv
Muszę do odczytu pliku CSV z nagłówkami, edycja wartości jednej z kolumn i zapisać wynik do nowego pliku. Problem, że natknąłem się dynamicznie tworząc nagłówek dla nowego pliku.

private static void run(String inPath, String columnTarget, String outPath) {

GenerateTokens nlp = new GenerateTokens();
nlp.setup();

// parser with input
CSVParser parser = null;
try (FileReader in = new FileReader(inPath)) {
parser = CSVFormat.DEFAULT
.withFirstRecordAsHeader().parse ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:29
użytkownik Mateusz Wasilewski
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
6
Jak odróżnienia zawartości {{{ciało}}} przy użyciu wielu DefaultLayout w Express kierownicy (Nodejs)
sposób zadeklarować dwie Defaultlayouts opisany jest tutaj

struktura mojego kodu:

views/
themes
theme1
layouts/
index1.hbs
content1.hbs
theme2
layouts/
index2.hbs
content2.hbs
serveur.js


Jak określić: w {{{}}} ciało z index1.hbs będzie treść „content1.hbs” i {{{}}} ciało z index2.hbs będzie treść „content2.hbs "

Kod serveur.js

router.use(function(req, res, next) {
// cache original render
var _render = res.render;

res.render = function(view, options, done) {
... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:29
użytkownik jaki hart
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
8
acts_as_list stawia nagrywać z nieprawidłowej pozycji z zakresu macierzy
Mam model z następujących ustawień dla acts_as_list gem:
acts_as_list scope: [parent_id: nil], add_new_at: :top, top_of_list: 0
Spodziewam mający następny szereg zapisów:
[Record id: 1, parent_id: nil, position: 1; Record id: 2, parent_id: nil, position: 0; Record id: 3, parent_id: 1, position: nil], ale zdarza się, jakby to ignoruje parent_id: zero i rzeczywistej tablicę rekordów jest:
[Record id: 1, parent_id: nil, position: 2; Record id: 2, parent_id: nil, position: 1; Record id: 3, parent_id: 1, posit ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:29
użytkownik mitsuka s
głosy
1
odpowiedzi
2
wizyty
61
Użyj typ rodzajowy w konstruktorze klasy
Mam interfejs i klasy abstrakcyjnej z jego pochodzącym:

public interface IIndicator<TInput, TOutput> { }

public abstract class Indicator<TInput, TOutput> : IIndicator<TInput, TOutput> {

public abstract TOutput Calculate(TInput input);

}

public class MyIndicator : Indicator<Decimal, Decimal?> {

public MyIndicator(IEnumerable<Decimal> inputs) {
// Code using base.Calculate and inputs
}

public MyIndicator(IEnumerable<Decimal> inputs, Fun ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:29
użytkownik Miguel Moura
głosy
-2
odpowiedzi
1
wizyty
34
Lista obiektów z typu rodzajowego
Mam pytanie na temat korzystania z typów generycznych.

Mam następujące klasy:

public class SettingCollectionItem<T>
{
public string SettingName { get; set; }
public T SettingValue { get; set; }
}


Teraz chce mi się umieścić wiele SettingCollectionItems wewnątrz listy o nazwie SettingCollection. Teraz moje pytanie: W jaki sposób można to zrobić w C #? Czy istnieje prostszy sposób, aby zapisać ustawienia użytkownika z ogólnych typów danych?

Pozdrowienia, SirCodiac ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:28
użytkownik SirCodiac
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
8
Błąd odczytu pliku zaufanych certyfikatów SSL Kafka klient od Spark strumieniowego
Mam Spark strumieniowe aplikacji odczyt z Kafki. Używam go od EMR. Ostatnio realizowane Kafka SSL. Tworzę klienta Kafka, jak pokazano poniżej. Dostaję dziwny błąd uruchamiania aplikacji podczas próby odczytu pliku zaufanych certyfikatów. Błąd jest:

- Caused by: org.apache.kafka.common.KafkaException: org.apache.kafka.common.KafkaException: java.io.FileNotFoundException: /tmp/kafka.client.truststore.jks (No such file or directory)


Co jest przyczyną tego problemu?

DataStreamReader df = session.readStream( ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:28
użytkownik Anirban
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
6
Dodaj AntiForgeryToken w WebForms VB.NET projektu, który nie korzysta stron wzorcowych
I utrzymanie aplikacji VB.net WebForms i trzeba dodawać środki przeciw CSRF. Czytałem, że wsparcie jest dla projektów, które wykorzystują stron wzorcowych, jednak mój projekt ich nie używać. Jak mogę dodać metodę AntiForgeryToken do moich klasycznych VB.NET ASP.NET Web Forms stronach?

Oto powiązany link
Generowanie AntiForgeryToken w WebForms ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:28
użytkownik user2055729
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
20
Czy istnieje sposób, aby posiadać przycisk uruchamiania wielu funkcji w SwiftUI?
Staram się mieć przycisk wykonać znak out i zmienić wartość logiczną na false pomocą jednego przycisku. Czy istnieje jakiś sposób, aby zrobić to lub coś podobnego w SwiftUI?

Button(action: GIDSignIn.sharedInstance()!.signOut, self.settings.settingsView.toggle()) {
ZStack {
Rectangle()
.frame(width: 300, height: 50)
.cornerRadius(5)
.foregroundColor(Color(.systemGray))
Text("Sign Out")
.f ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:28
użytkownik Sean Oplinger
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
14
Zmienna opatrzone [SerializeField] Nie pokazano w inspektora
Mam problem ze zmienną, która nie pokazuje się w Inspektorze chociaż mam deklarowanej to pole odcinkach.

Kod:

using System;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UIElements;

public class SettingsPopup : MonoBehaviour
{
[SerializeField] private Slider speedSlider;

private void Start()
{
speedSlider.value = PlayerPrefs.GetFloat("speed", 1);
}
....
}


Unity inspektor screenshot

Używam Unity 2019.2.10f1 Personal.
edit: zmiana typu speedSlider do niczego poza obszar nazw UnityEn ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:28
użytkownik jheschl17
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
18
Jak mogę zmienić wiele hiperłączy dostępu z VBA?
Zrobiłem trochę rozległe badania i uświadomić sobie, że nie jest to łatwe zadanie.

Muszę zmienić wiele odnośników w różnych tabelach od P: \ Folder \ bibliotece ... do I: \ Folder ...

Myślę, że mogę zmienić typ pola i długim tekście, znaleźć i zastąpić, wpisz przywrócić hiperłącze.

Z mojego zrozumienia przedmiotu hiperłącza nie jest łatwe do czynienia.

Każda pomoc jest mile widziana. ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:27
użytkownik Keller Waldron
głosy
-2
odpowiedzi
1
wizyty
25
Chcę przeczytać ten json ale zacząć JSONArray jestem trochę zdezorientowany?
to jest moje wartości json jak mogę dostać te wartości i ustawić w układzie tabeli w studio android

"ItemArray": [
"091271700007",
"S Santhosh kumar",
"1st main road",
1234567890,
170
],
"ItemArray": [
"0912717123456",
"S Santhosh ",
"2st main road",
1234567890,
170
], ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:27
użytkownik San Tho Sh Kumar
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
34
jak korzystać z funkcji javascript getTotal być użyty więcej niż jedną funkcję na jednej stronie html
Mam 23 zakres suwaków z zakresu od 0 do 10. Chcę, aby móc dodać suwaki zakres wartości. na przykład średnie dobrego samopoczucia = (suwakiem 1 + 2 + 3 + 4 .... + 22 + 23) / 23


function getTotal() {
var e1 = parseInt(slider2.value) || 0;
var e2 = parseInt(slider10.value) || 0;
var e3 = parseInt(slider16.value) || 0;
var h1 = parseInt(slider6.value) || 0;
var h2 = parseInt(slider11.value) || 0;
var h3 = parseInt(slider17.value) || 0;
var a1 = parseInt(slider.value) || 0;
var a2 = pars ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:27
użytkownik Emily lukuta
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
35
Duplikaty wierszy danych w pytona użyciem pętla
Oto kod używam utworzyć tabelę prosty amortyzacji. Korzystanie z dataframes choć powiela nazwę kolumny kiedy wydrukować dataframe:

import numpy
import pandas
homeprice = 500000
LoanAmt = 500000
term = 30
interestrate = 0.0325
i= 1
Interestonlyterm = 5
while i<=term:
if i <= Interestonlyterm:
Payment = round(LoanAmt * interestrate / 12, 2)
Endingbalance = LoanAmt
Priorbalance = Endingbalance
Interestpaid = Payment * 12
Principalpaid = 0
Annualpayment = Payment*12
else:
Paym ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:27
użytkownik Amitabh
głosy
1
odpowiedzi
0
wizyty
26
Nie mogę pobrać post w JavaScript
Mam pytanie o kod. Prawdopodobnie rozwiązanie jest bardzo proste, ale biorę pierwszy krok w JavaScript i nie jest to dla mnie oczywiste.

Mam niektóre backend gotowy, listonosz wysyłanie post jest OK. Tak backend jest w porządku.

Napisałem prostą aplikację, w której po naciśnięciu przycisku zapisuje danych w bazie danych.

Niestety, to nie działa z debugger, wszystko jest w porządku. Jednak po kliknięciu przycisku w widoku coś jest nie tak i nie pobierać nazywa. Obiekt nie jest zapisywanie do bazy danych.
... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:27
użytkownik Grafik Krystian
głosy
-2
odpowiedzi
0
wizyty
20
Odczyt z danych wejściowych dla szeregu różnych typów obiektów w Javie
Jestem nowy Java i muszę rozwiązać ten problem, ale mam problemy z nim.

Muszę odczytać z danych plików dla obiektów. Nie wiem, na określoną liczbę obiektów i danych posiada różne typy (int i char).

Ja to fragment jak mój wygląd wejściowe lubię:

P1, Title1, 1
AM, AP
9, 8, 7

P2, Title2, 2
AM, PS, TC
10, 8

P3, Title3, 3
AM, PP
1, 2, 4


Ta lista mogłaby przejść na ON. Każdy obiekt ma 3 linie należące do niego. Pierwsze potrzeby linia być oddzielone w 3 różnych zmiennych, druga linia musi być przecho ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:26
użytkownik Carmen Maria
głosy
0
odpowiedzi
1
wizyty
23
Jak zmienić nazwy dwóch plików do innej nazwy automatycznie w bash
Mam problem, że chcę wiedzieć, jak to zrobić automatycznie w bash: Mam 12 folderów (0,1,2,3..11), z których każdy zawiera dwa pliki, jak pokazano poniżej, na przykład w folderze 1, zawiera:

4DNFI6E4RZ9H.fastq.gz
4DNFIIN1NES7.fastq.gz


i żaden z plików w folderach dzielić tę samą nazwę.

Chcę utworzyć skrypt, który może pętli w każdym z folderów i zmienić nazwy plików według nazwy folderów, na przykład dla plików w folderze 1, chcę dwa pliki mają być zmieniona na:

1_R1.fastq.gz
1_R2.fastq.gz


plików w ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:26
użytkownik Jiang Xu
głosy
0
odpowiedzi
0
wizyty
13
Jak pokazać wiadomości z określonego czasu?
w skrócie:

linie testowe:

[..]
print(self.post.created_at) # 2019-12-10 19:10:28.362152+00:00
print(timezone.now()) # 2019-12-10 19:10:28.517711+00:00
resp = self.client.get(reverse_lazy('posts:post_list'))
self.assertIn(self.post, resp.context['posts'])


assertIn jest PRAWDA, jeśli w moich poglądów:

queryset = Post.objects.filter()


assertIn jest FAŁSZ, jeśli w moich poglądów:

queryset = Post.objects.filter(created_at__lte=timezone.now()) # print(resp.context['posts']) shows nothing in tests


Stare ... ►►►
Utwórz 10/12/2019 o 22:26
użytkownik Demid Cerkov

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more